Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2005

Boendemiljön påverkar risken för hjärtinfarkt

Platsen där man bor spelar en väsentlig roll för risken att få hjärtinfarkt. En utsatt boendemiljö ökar risken för hjärtinfarkt även efter att hänsyn tagits till individuella sociala förhållanden. Det visas i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Kvinnor som lever i socioekonomiskt resurssvaga områden har en fördubblad hjärtinfarktrisk jämfört med dem som lever i välbeställda områden. För män är risken att insjukna 50 procent högre i resurssvaga områden. Siffrorna har justerats för familjens socioekonomiska position, disponibla inkomst, individuell utbildningsnivå, position på arbetsmarknaden och om man är sammanboende, faktorer som alla påverkar både var en person bor och risken för hjärtinfarkt.

I Maria Kölegård Stjärnes avhandling från Karolinska Institutet visas att denna områdeseffekt drabbar alla, men inte med samma kraft. Kvinnor med låga inkomster är särskilt sårbara för effekten av att leva i ett socioekonomiskt resurssvagt närområde. Vidare finner man indikationer på att effekten delvis medieras via kända riskfaktorer. Rökning och insulinresistens bidrar till överrisken för hjärtinfarkt i socioekonomiskt resurssvaga områden, även efter att hänsyn tagits till olika individuella sociala faktorer.

Analyserna i studien baseras på Stockholms hjärtinfarktsprogram (SHEEP), en populationsbaserad epidemiologisk studie med fall-kontrolldesign av förstagångs- insjuknande i hjärtinfarkt, innefattande samtliga svenska medborgare i åldrarna 45-70 i Stockholms län, under åren 1992-1994. Ischemisk hjärtsjukdom är den främsta dödsorsaken och utgör det enskilt största bidraget till sociala ojämlikheter i den totala sjukdomsbördan i Sverige.

Avhandling:
A matter of context: Social inequalities in incidence of myocardial infarction

Författare:
Maria Kölegård Stjärne, Centre for Health Equity Studies (CHESS) och institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 08- 163 188, maria.k.stjarne@chess.su.se

Disputationen har ägt rum.

Avhandlingens abstract och ramberättelse finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-22-02124-8/

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera