28 maj 2005

Handelsstudenter vill locka hälsosam japansk snabbmat till Sverige

Johan Bergström och Victor Sundén, andraårsstudenter vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), har tilldelats 2005 års GELS-stipendium av rektor Lars Bergman. De tilldelas 47 000 kronor för att utveckla en tänkbar etableringsstrategi för japanska snabbmatskedjor som vill expandera till Sverige.

GELS-stipendiet för personlig utveckling delas årligen ut av Handelshögskolans rektor med stöd från Gun och Einar Larssons Stiftelse (GELS). Stipendiet är avsett att finansiera ett personlighetsutvecklande utlandsprojekt för studenter vid HHS. Rektor Lars Bergman utsåg i år Johan Bergström och Victor Sundén till stipendiater för projektet “Market Entry Strategies – En studie om den japanska snabbmatsindustrins möjligheter på den svenska marknaden”. Årets projekt är det sjätte i ordningen.

Inom ramen för det stipendierade projektet kommer Johan Bergström och Victor Sundén att besöka Japan och studera den inhemska snabbmatsindustrin för att därefter kartlägga den svenska snabbmatsmarknaden. Projektet kommer att resultera i en rapport vars syfte är att fungera som en vägvisare för japanska snabbmatskedjor på den svenska marknaden.

– Det är en stor ära att bli tilldelad GELS-stipendiet, säger Johan Bergström. Vår förhoppning är att vårt arbete, som stipendiet möjliggör, i förlängningen resulterar i att den japanska snabbmaten kommer till Sverige och Europa. Japansk snabbmat skulle utan tvivel berika utbudet av snabbmat i såväl Sverige som övriga Europa, framförallt som ett sundare alternativ till den traditionella snabbmaten.

– Att ingen japansk snabbmatskedja finns etablerad i Europa är anmärkningsvärt. Det tyder på att etableringsfasen är mycket komplex och svårhanterlig. Johan och jag hoppas därför fungera som katalysatorer i den processen, säger Victor Sundén.

Handelshögskolans rektor Lars Bergman är mycket nöjd med att GELS-stipendiet lockar så många kvalificerade kandidater att söka, och framhåller att konkurrensen i år var särskilt hög.

− Handelsstudenterna är mycket drivna och flera av ansökningarna var ytterst ambitiösa. Många av de sökande hade därför varit värdiga GELS-stipendiater, men det var ändå utan tvekan som valet föll på Johan Bergström och Victor Sundén, säger Lars Bergman.

Kontaktinformation
För ytterligare information om GELS-stipendiet 2005 för personlig utveckling kontakta gärna:

Lars Bergman, rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Telefon: 08-736 90 00
E-post: lars.bergman@hhs.se

Johan Bergström, 2005 års GELS-stipendiat
Telefon: 0702-317 747
E-post: 20038@student.hhs.se

Victor Sundén, 2005 års GELS-stipendiat
Telefon: 0736-741 640
E-post: 19512@student.hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera