Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2005

Nyschamanismen har indianen som inspirationskälla

Termen schamanism används ofta om ursprungsbefolkningars religioner över hela världen, även om ordet schaman från början betecknar den religiöse funktionären bland de inhemska befolkningarna i Sibirien. Schamanism, eller nyschamanism, är även en nyandlig rörelse sedan 20-talet år tillbaka, en del av den vittförgrenade företeelse som vanligen brukar kallas New Age.

Michael Harner och Carlos Castaneda, som främst haft sin verksamhet i USA, är förgrundsgestalter inom nyschamanismen, dels genom en omfattande kursverksamhet, dels genom ett stort antal populära böcker.

I nyschamanismen är intresset för inre, mystiska upplevelser av andra världar och möten med övernaturliga gestalter särskilt markerat. Upplevelserna kommer till stånd genom s.k. trumresor och visionssökande. Dessa mystiska upplevelser syftar till bättre psykisk balans och hälsa för den som utövar metoderna, men även t ex för att beskydda hotad natur.

Sten Skånby visar i sin doktorsavhandling i religionshistoria vid Stockholms universitet att romantiken kring framförallt indianer är en avgörande bakgrund till nyschamanismen. Alltsedan Kolumbus färder till Amerika har indianen, liksom andra ursprungsbefolkningar, tillägnats en rad positiva och idealiserande egenskaper, “den gode vilden”. Nyschamanismen kan i mångt och mycket ses som en direkt fortsättning av dessa föreställningar.

En viktig bakgrund i sammanhanget är även den religionshistoriska och antropologiska forskningen inom området. Denna forskning har nämligen uppmärksammat den betydelse många ursprungsfolk lagt vid mystiska upplevelser, drömmar och rus framkallade av hallucinogena ämnen. Bilderna av schamanen och den gode vilden, hämtade från forskningen respektive populärkulturen, har smält samman till en gestalt, “den mystiske indianen” och blivit till en nyandlig rörelse.


Doktorsavhandlingens titel: Den mystiske indianen: schamanism i skärningspunkten mellan populärkultur, forskning och nyandlighet

Disputationen äger rum måndag den 30 maj kl. 10.00 i hörsal 4, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Olav Hammer, Syddansk Universitet i Odense, Danmark.

Kontaktinformation
Sten Skånby kan nås på telefon 0708-126 757, e-post stenskanby@hotmail.com (Religionshistoriska avdelningen, 106 91 Stockholms universitet).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera