Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2005

Lungsjuka barn får hjälp av andningsgymnastik

Barn med allvarliga sjukdomar i andningsorganen får högre halt av syre i blodet med hjälp av andningsgymnastik. I en avhandling från Sahlgrenska akademin har olika andningsgymnastikmetoder som lämpar sig för barn undersökts.

Barn med svåra sjukdomar i andningsorganen behöver hjälp med att behålla och eller förbättra lungfunktionen och gasutbytet, vilket är det som sker när vi andas in syre och andas ut koldioxid. En del av hjälpen består i att de sjuka barnen får andningsgymnastik. Det innebär att barnet på olika sätt stimuleras till att ta djupa andetag.

– Det finns idag många metoder att välja bland, men de flesta är ofullständigt utvärderade, mycket beroende på brist av bra utvärderingsinstrument. Det är dock viktigt att utvärdera behandlingsmetoderna för att se vilka effekter som uppnås. Eftersom barns och vuxnas andningsorgan skiljer sig åt måste de metoder vi använder för barn utvärderas på barn och inte enbart på vuxna, säger avhandlingens författare leg sjukgymnast Anna-Lena Lagerkvist.

Hon har därför i sin avhandling tittat närmare på olika typer av andningsgymnastik för barn. Utvärderingen har skett med transkutan blodgasmätning som är en metod som på ett skonsamt sätt mäter halterna av syrgas och koldioxid i blodet. Patienten får en liten elektrod klistrad på underarmen eller på bröstet. Huden värms sedan försiktigt upp vilket ökar blodflödet under elektroden. Blodets syrgas- och koldioxidtryck kan då avläsas på en apparat som elektroden är kopplad till.

– Vi har undersökt hur en andningsgymnastikmetod, så kallad PEP-behandling, påverkar blodgaserna hos svårt funktionshindrade barn. Behandlingen innebär att barnet andas i en mask som ger ett motstånd på utandningen. Resultaten visar att efter PEP-behandling ökar syrgastrycket hos barnen. Ett lågt syrgastryck i blodet innebär att barnet är trött och sover mycket. Ett förbättrat syrgastryck kan göra att barnet är mer vaket, vilket ökar möjligheten att orka med de specialanpassade aktiviteter som erbjuds, säger Anna-Lena Lagerkvist.

En annan andningsgymnastikmetod, så kallad oscillerande PEP, användes till barn med cystisk fibros. Här andades barnet ut i en ventil som innehåller en liten kula. Kulan skakar av barnets andningsflöde och vibrationer uppstår i luftvägarna. Både under och efter denna behandling ökade syrgastrycket hos barnen.

– Både andningsgymnastik med PEP och oscillerande PEP kan användas till barn med problem från andningsvägarna. Det är dock viktigt att sjukgymnast och läkare tillsammans noggrant bedömer det enskilda barnets behov innan behandlingen startar, säger Anna-Lena Lagerkvist.

Avhandlingen är skriven av:

leg sjukgymnast/med lic Anna-Lena Lagerkvist, telefon: 031-21 64 20, 031-343 47 32,

e-post: anna-lena.lagerkvist@vgregion.se, anna-lena.lagerkvist@telia.com

Huvudhandledare:

Professor Ola Hjalmarson, telefon: 031-343 40 00, e-post: ola.hjalmarson@pediat.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för pediatrik

Avhandlingens titel: Assessment of chest physiotherapy in children

Avhandlingen försvaras fredagen den 27 maj, klockan 13.00, Föreläsningssal 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Kontaktinformation
Ulrika Lundin

informatör/pressansvarig vid Sahlgrenska akademin

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera