Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2005

Hög ägarandel viktigt för dotterbanker i öst

Utländska banker som etablerat sig i EU:s nya medlemsländer Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien och Slovenien har generellt gjort detta med en hög ägarandel i sina dotterbanker. Detta tyder på att behovet av kontroll över dotterbankerna är stort i denna region. Strategin tycks vara lyckad. Utländska dotterbanker med hög ägarandel presterar bättre än banker där ägandet är mer spritt. Detta framkommer i en doktorsavhandling från Handelshögskolan i Göteborg där författaren Christopher von Koch analyserar bankerna i de åtta länderna.

Avhandlingen undersöker ett antal hypoteser som kan förklara bankernas lönsamhet, tillväxt och risktagande i denna region. Ett av resultaten från studien är att de utländska bankerna har högre lönsamhet och tillväxt än de inhemska bankerna. Den högre lönsamheten kan huvudsakligen förklaras av att de utländska bankerna har lägre kreditförluster än de inhemska bankerna.

Moderbankens lönsamhet tycks även påverka dotterbankernas prestation. De dotterbanker som har moderbanker med hög lönsamhet presterar bättre än andra banker. Därmed kan hävdas att de mest lönsamma utländska bankerna kan överföra “denna kunskap” även till de nya medlemsländerna i EU. Något förvånande visar studien att utländska banker med längre tids närvaro i regionen inte presterar bättre än utländska banker som etablerat sig senare. Inte heller tycks storleken ha någon betydelse. Större utländska bankers dotterbanker presterar inte bättre än andra banker.

Christopher von Koch har även studerat om ländernas lagstiftning påverkar hur ägandet ser ut i bankerna. Internationell forskning har visat att om det rättsliga skyddet är starkt för aktieägare, så kommer ägandet att vara mer spritt än om aktieägarnas rättigheter skulle vara mera begränsade. Emellertid visar datan från de åtta länderna att ägandet är mycket koncentrerat, trots en stark lagstiftning för aktieägarna. En förklaring till detta kan vara att förtroendet för det rättsliga systemet är lågt i de undersökta länderna.

Tid för disputation: Onsdagen 1 juni kl. 13.15
Plats: Sal E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Christopher von Koch
Avhandlingens titel: “Ägarstyrning av utländska banker i Central- och Östeuropa”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta:
Christopher von Koch, telefon 031-773 26 17, e-post christopher.von.koch@handels.gu.se

Denna information finns även på http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=8883 där det även finns en högupplöst bild på Christopher von Koch att ladda ner.

_____________________________________________________

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera