Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2005

Från förändringsstrategi till organisationsförändring

Doktorsavhandling i psykologi av Kathe Nonås: Avhandlingen handlar om förändringsstrategier för organisationsutveckling. Studierna som ingår i avhandlingen, är exempel på hur organisationsförändring har genomförts i ett antal svenska industrier, och hade till syfte att bidra till att skapa arbetsmiljöer där människors förutsättningar och teknikens möjligheter tas till vara på bästa sätt.

Det går att identifiera två dominerande förändringsstrategier. De skiljer sig åt när det gäller synen på vad förändring är och hur förändring genomförs. Organisationsförändring ses antingen som en i detalj kontrollerbar process eller som något som inte är förutbestämt utan utvecklas under processens gång. När det gäller den senare organisationsförändringen är ledningens och medarbetarnas lärande ett viktigt delmål. Med den strategin gäller det att utveckla både organisationerna och de deltagande individerna.
Av resultaten från avhandlingen kan följande råd när det gäller förändringsarbete ges:
– det är viktigt att det förs en dialog mellan ledning och medarbetare om verksamhetsinriktning och framtid
– importera inte okritiskt metoder från andra organisationer
– överför allmänna mål till konkreta aktiviteter
– skapa förutsättningar för bred medverkan och mångsidigt fokus på problemen
– stimulera till experimenterande och lärande i det vardagliga arbetet.


Svenska företag är förhållandevis demokratiska och anställda har relativt stora möjligheter att framföra synpunkter. Det finns också en förhandlingstradition som understödjer strategi- och förändringsdiskussioner i svenska företag. Därmed är förutsättningarna goda för att vidareutveckla en svensk eller skandinavisk förändringsstrategi som är grundad på känd förändringskunskap. Avhandlingens exempel kan bidra till en sådan utveckling.
Avhandlingens titel: Vision versus reality in organizational change
Avhandlingsförfattare: Kathe Nonås, tel. 0302-42611(bost.), 031-773 1878(arb.)
e-post:.Kathe Nonas @psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Jan Forslin, Stockholm
Tid och plats för disputation: Fredagen den 10 juni 2005 kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera