Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2005

Hög andel förtidspensionärer i Sverige

Sverige och Danmark har en hög andel förtidspensionärer jämfört med åtta andra europeiska länder. Förklaringen är antagligen det generösa beviljandet av förtidspensioner i Sverige och Danmark. Det visar den stora europeiska undersökningen Survey of Health Ageing and Retirement in Europe som presenteras i dag.

Forskningsprojektet Survey of Health Ageing and Retirement in Europe är ett av de största samhällsvetenskapliga projekt som har fått stöd från EU:s femte ramprogram för forskning. I en intervjuundersökning i tio europeiska länder har forskarna undersökt hälsa, arbetsförhållanden, pensionering, ekonomi och familjeförhållanden för personer som är 50 år och äldre.

Med undersökningens definition av hälsa är svenskarna förhållandevis friska, även om Sverige hamnar ungefär i mitten av rankingen. En stor andel svenska kvinnor röker. Däremot dricker svenskarna något mindre alkohol, motionerar mer och har något mindre problem med övervikt än i de andra länderna. Enligt ett sammanfattande mått på livskvalitet har svenskarna en livskvalitet som är något högre än genomsnittet.

Resultaten visar även att andelen förtidspensionärer är högre i Sverige och Danmark än i övriga länder. Detta kan inte förklaras av skillnader i ålder, andel kvinnor eller hälsa. Då Sverige och Danmark tillhör de länder som har den bästa arbetsmiljön, kan inte heller detta förklara den höga andelen förtidspensionärer.

– Rimligen måste förklaringen sökas i den politiska och administrativa generositeten när förtidspensioner beviljas, säger Anders Klevmarken, svensk projektledare.

Utifrån mätningen av privat förmögenhet är Sverige det fattigaste av alla undersökta länder, men svenska hushåll har trots det förhållandevis stora tillgångar i fonder och aktier. Svenskarna är därför mer utsatta för marknadsrisker i sitt privata sparande än hushåll i södra Europa.

Undersökningen har koordinerats av professor Axel Börsch-Supan vid Universität Mannheim. Omkring 150 forskare har deltagit i studien. Den svenska delen i undersökningen har letts av professor Anders Klevmarken vid Uppsala universitet.

Den svenskspråkiga rapporten “50+ i Europa” kan beställas från Monica Ekström, Uppsala universitet, tel: 018-471 11 09, e-post: monica.ekstrom@nek.uu.se

Kontaktinformation
Anders Klevmarken, tel: 018-471 23 86, e-post: anders.klevmarken@nek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera