Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2005

E-proteiner styr cellernas specialisering

E-proteiner är en grupp proteiner som reglerar uttrycket av gener viktiga för utvecklingen av olika celltyper i kroppen. Hur E-proteiners funktioner och aktivitet regleras av kalcium beskrivs i den avhandling som Juha Saarikettu försvarar vid Umeå universitet torsdag 2 juni.

Våra olika celler innehåller nästan identisk genetisk information. Att olika celltyper och vävnader ändå kan bildas beror på att genernas utryck skiljer sig åt i de olika cellerna, vilket styrs av DNA-bindande så kallade transkriptionsfaktorer. En mycket viktig grupp av sådana transkriptionsfaktorer är E-proteiner, tillhörande basisk Helix-Loop-Helix- (bHLH) transkriptionsfaktorerna, involverade i reglering av geners uttryck i bland annat utveckling av blod-, nerv- och muskelceller.

I avhandlingen studeras E-proteiners funktioner, samt hur dessa regleras av kalciumjoner. Juha Saarikettu visar att calmodulin och calretinin, proteiner som aktiveras av en ökad kalciumkoncentration i cellerna, kan hämma aktiviteten av E-proteiner genom att binda till en del i E-proteinerna som annars skulle binda till DNA och förhindrar därigenom E-proteiners förmåga att fungera som genaktivatorer.

Kalciumjoner är viktiga cellulära budbärare involverade i reglering av en mängd cellulära funktioner, inklusive cellers delning och differentiering. I avhandlingen visas det att kalciumsignalering, genom att skapa calmodulin-bindning till E-proteiner, kan vara inblandad i att sätta igång muskelutvecklingen. Calretinins bindning till E-proteiner kan i sin tur ha en roll i tumörutveckling eftersom överuttryck av calretinin förmodas bidra till utvecklingen av cancer i tjocktarmen. Detta skulle kunna ske genom inhibering av E-proteiners tumörmotverkande funktion.

Torsdag 2 juni försvarar Juha Saarikettu, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Calcium Regulation and Functions of Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factors. Svensk titel: Kalciumreglering och funktioner av basiska helix-loop-helix transkriptionsfaktorer. Disputationen äger rum kl 13.00 i sal Major Groove, byggnad 6L, Institutionen för molekylärbiologi. Fakultetsopponent är docent Mikael Sigvardsson, Lund stamcellscenter, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Juha Saarikettu forskar vid Intitutionen för molekylärbiologi. Han nås på telefon 090-785 25 19 eller e-post juha.saarikettu@molbiol.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera