Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2005

Ungdomar utvecklar spelproblem i större utsträckning än vuxna

Ungdomar som spelar om pengar löper större risk än vuxna att utveckla spelproblem. Men de har också lättare att ta sig ur sina problem utan professionell hjälp. Det visar en ny avhandling av Ove Svensson, Högskolan i Halmstad.

Spel om pengar har under 1990-talet etablerats som en global miljardindustri, och spelbranschen framstår som en av de snabbast växande branscherna i Europa. Spel har också blivit betydligt mer lättillgängligt i takt med att tobaksaffärer har blivit spelbutiker, affärerna har fått spelhörnor, pizzerior spelmaskiner och inte minst ett ökat antal spelsajter på Internet. Ungdomar som växer upp idag möter ett större utbud än någonsin tidigare.

Ove Svenssons avhandling baseras på en genomgång av forskningsläget och två större empiriska undersökningar. En enkät som vände sig till 9 917 personer och uppföljande intervjuer med dem som hade spelproblem och en matchad kontrollgrupp. Resultaten visar att ungdomar (15-17 år) visserligen inte spelar i samma utsträckning som vuxna, men att det är betydligt vanligare att de utvecklar spelproblem. Spelproblemen kan innebära att ungdomar ändrar sitt sociala beteende, drar sig undan kamrater och förlorar tidigare intressen. De uppger att de inte kan kontrollera sitt spelande.

Avhandlingen visar också att de spelformer där risken är högst att utveckla spelproblem är de som tilltalar ungdomar mest. Det är spel som är snabba, bedrivs kontinuerligt och är en kombination av slump och skicklighet. Spelmaskinerna av typ Jack Vegas är ett exempel på ett sådant högriskspel. Där går det snabbt mellan insats och resultat, man kan spela kontinuerligt, alltså gång på gång, och man får en känsla av att kunna styra resultatet genom att träna upp sin skicklighet.

– Att en person utvecklar spelproblem beror inte i första hand på egenskaper eller svagheter hos den enskilda individen. Snarare är det en normal reaktion på en extrem situation. Vissa spelformer är så problematiska att det är rimligt att man får svårigheter, säger Ove Svensson.

Resultaten visade även att ungas spelproblem är föränderliga. Ungdomars spelproblem klingar ofta av utan några vård- eller behandlingsinsatser. Nästan två tredjedelar av de ungdomar som kategoriseras som problemspelare uppvisade inga spelproblem två år senare.

– Även om det är ganska få som har allvarliga spelproblem är det många som drabbas sekundärt, som anhöriga och personer som lånar ut pengar. Avsaknaden av information om spelandets konsekvenser är ett stort problem. För dem som inte klarar av situationen på egen hand behövs det behandlingsresurser, säger Ove Svensson.

Ove Svensson försvarar sin avhandling “Ungdomars spel om pengar. Spelmarknaden, situationen och karriären”, den 26 maj kl. 13.15 i Palaestra, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Ove Svensson nås på tfn 035-16 75 28, 070-553 40 77, e-post: Ove.Svensson@hos.hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera