Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2005

Ökad konkurrenskraft för svensk gruvindustri

Mistras forskningsprogram MiMi, Åtgärder mot miljöproblem från gruvavfall, är avslutat. Resultaten är många, liksom lösningar och fördelar. Forskningsresultaten ökar konkurrenskraften hos svensk gruvindustri. Men MiMi har även satt avtryck över hela världen.

– Utan forskning och utveckling dräneras den svenska gruvindustrin. Nu befinner vi oss istället i frontlinjen, internationellt sett. Utan MiMi hade definitivt framtiden inte sett så ljus ut, säger Manfred Lindvall, miljöchef vid Boliden.
Bland forskningsprogrammets resultat finns verktyg av värde för framtida tillståndsprövning av kommande och befintligt avfall från gruvindustrin. På så sätt kan deponering göras på bästa plats och på bästa sätt.
MiMi har tagit fram en funktionsanalys som skapar en helhetsbild av ett avfalls påverkan på omgivningen, även hur påverkan sker över lång tid. Genom att man känner till de viktiga processerna – och hur de växelverkar – kan man med större säkerhet än tidigare beräkna miljöbelastningen över lång tid.
Resultaten gagnar inte bara svensk gruvindustri och tillståndsmyndigheter.
– Vi har skapat en plattform för framtida miljöarbete, något som även rönt internationellt intresse, säger programchefen Lars Olof Höglund.

Kontaktinformation
Lars Olof Höglund, programchef MiMi
Tfn: 08-617 67 17
E-post: loh@kemakta.se

Mannfred Lindvall, miljöchef, Boliden
Tfn: 0910-77 43 18

Britt Marie Bertilsson, programansvarig Mistra
Tfn: 08-791 10 21
E-post: brittmarie.bertilsson@mistra.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera