Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2005

Internationell konferens för hållbar stadsutveckling i Göteborg

Städer i hela världen står inför stora förändringar. Ekonomin och miljön blir alltmer globala samtidigt som vardagslivet och politiken individualiseras. Samtidigt ska staden utvecklas ekologiskt sunt och upprätthålla en social balans. Förändringarna får dessutom inte gå för snabbt eftersom staden då kan förlora sin själ. Vilka nya synsätt krävs för att hitta nya lösningar för en framtida hållbar stadsutveckling? På konferensen Life in the Urban Landscape samlas 400 forskare och experter från hela världen.

– Urbaniseringen går mycket snabbt och har stor påverkan på miljön, ekonomin och vardagslivet. Många motstridiga intressen ska mötas, och ska vi kunna få en hållbar stadsutveckling är det viktigt med en helhetssyn från både forskningen och planeringen. Forskare och planerare från olika verksamhetsfält världen över behöver diskutera och dela med sig av sina erfarenheter. Därför känns den här konferensen mycket angelägen, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare på Formas.

Diskussionerna gäller allt från medborgarinflytande i planeringen till näringslivsutveckling. Hur kan vi öppna upp för nya kulturer utan att skapa gränser mot det egna kulturarvet? Hur kan vi skapa resurser och processer för att kunna åstadkomma de förändringar vi vill ska genomföras? Detta är några av alla de komplexa frågor som behöver besvaras för att uppnå en hållbar stadsutveckling och detta ställer krav på gränsöverskridande kunskap.

Bland talarna märks t ex samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, Bogotás förre borgmästare Enrique Peñalosa, Christian Azar professor vid Chalmers tekniska högskola, Colin Fudge, professor vid University of the West of England, USA, Saskia Sassen professor vid University of Chicago, USA samt Robin Hambleton, professor vid University of Illinois Chicago, USA.

Konferensen genomförs på Chalmers i Göteborg. Life in the Urban Landscape arrangeras av forskningsrådet Formas, tillsammans med bl.a. Chalmers, Miljödepartementet, Göteborgs stad, Boverket, Naturvårdverket, Riksantikvarieämbete och Sida.

Kontaktinformation
Emilie von Essen, presschef Formas. 08-775 40 38, 0733 50 31 61, emilie.von.essen@formas.se
Adam Holmström, tel: 070-731 17 93, adam.holmstrom@partnerships.se
Marianne Ohlander, tel: 070-928 65 50, mao@chalmers.se, eller
Konferensansvarig: Henrik Nolmark, tel: 070-777 72 55, henrik.nolmark@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera