Artikel från Uppsala universitet
25 maj 2005

Högre doser av EPO bör övervägas till njursjuka

Njursjuka lider ofta av blodbrist och behandlas därför med EPO (erytropoietin). Men på grund av rädsla för framför allt blodpropp behandlas patienterna endast med så mycket EPO att blodvärdet hamnar under det normala. Hans Furuland visar i sin avhandling att behandling upp till normala blodvärden bör övervägas. Han disputerar vid Uppsala universitet den 31 maj.

I en skandinavisk studie undersöktes 416 patienter vid 62 olika sjukhus. Samtliga patienter hade nedsatt njurfunktion och majoriteten var dialyspatienter. Hälften av patienterna behandlades med EPO upp till normal blodvärdesnivå, medan de övriga behandlades på traditionellt sätt.

Resultaten visar att blodproppsrelaterade biverkningar eller dödlighet inte var ökade i gruppen som behandlades upp till normal blodvärdesnivå. Livskvaliteten förbättrades hos dialyspatienterna, medan dialyseffektiviteten minskade något när blodvärden normaliserades. Ett normalt blodvärde vid tidpunkten för njurtransplantation inverkade inte negativt på transplantatfunktionen. Blodtransfusionsbehovet i samband med transplantation minskade markant.

Motståndet i blodkärlsystemet ökade, vilket gav ett ökat behov av blodtrycksmedicin. Däremot påvisades en minskad arbetsbelastning för hjärtat vid hjärtultraljud. I en mindre studie har Hans Furuland även för första gången visat att hjärtats rytmreglering är försämrad redan före dialysstart i en grupp kroniskt njursjuka patienter utan diabetes, mätt med 24-timmars bandspelar-EKG. Hjärtats rytmreglering, som har betydelse för uppkomsten av allvarliga, livshotande hjärtrytmrubbningar, förbättrades när blodvärdet normaliserades.

– Det måste till fler randomiserade studier för att man ska kunna ge en generell rekommendation om att normalisera blodvärden med för kroniskt njursjuka personer med den högre EPO-dos som krävs. Men mina resultat visar att det inte innebär någon ökad säkerhetsrisk och att förbättrad livskvalitet samt hjärt- och kärlfunktion gör att det bör övervägas i individuella fall, säger Hans Furuland, som till vardags arbetar som läkare på Akademiska sjukhusets njursektion.

Kontaktinformation
Hans Furuland, tel: 018-611 00 00, mobil: 070-610 36 30, e-post: hans.furuland@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera