Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2005

Överskattat system för ekonomistyrning

ABC, Activity-Based Costing, är en kalkylmetod som vann stor popularitet under 1990-talet. Men såväl spridningen som effekterna av ABC är överskattade, visar en ny avhandling vid LiU.

ABC utvecklades i USA i början av 1990-talet som svar på kritiken av dåvarande metoder för produktkalkylering. Många produkter åsattes helt fel priser, på grund av för grova och schablonartade kalkylmetoder.

ABC sågs som lösningen på problemet, eftersom det erbjöd mer av mätbarhet och synlighet. Det beskrevs som en metod som avspeglade verksamheten i ett företag så att det blev tydligt var kostnaderna verkligen uppstod. Metoden spreds snabbt i USA och kom även till Europa.

– Men i Europa, särskilt Tyskland och Sverige, hade företagen redan mera utvecklade och rättvisande kalkylmetoder och led därför inte av samma problem som de i USA, säger Henrik Nehler, som disputerar i företagsekonomi vid forskarskolan IMIE, Linköpings universitet.

I sin licentiatavhandling 2001 kom han fram till att ABC inte hade fått särskilt stor spridning i Sverige. Endast tre procent av alla verkstadsföretag hade infört det fullt ut. 16 procent använde det i någon utsträckning, jämfört med drygt 30 procent i USA.

I sin doktorsavhandling har Henrik Nehler nu gått vidare och gjort en kvalitativ studie på tre företag i Sverige som använder ABC fullt ut. I sin analys visar han att ABC fungerar bäst om man inte driver det för långt. Ett exempel är graden av komplexitet i systemet; ju fler mätpunkter man bygger in i syfte att få mer förfinad information, desto mer ökar samtidigt risken för mätfel.

– Risken med ABC, om man driver det för långt, är att det blir ett oerhört komplicerat system, svårt att införa, svårt att överblicka och väldigt dyrt.

– Men i begränsad omfattning kan det ha positiva effekter. Exempelvis har ABC drivit på standardisering inom konstruktion.

Som helhet, menar han, är dock ABC ett överskattat system. Han tycker sig också se att den värsta hypen när det gäller ABC är på väg att gå över.

Kontaktinformation
Henrik Nehler disputerar den 3 juni. Avhandlingen heter Activity-Based Costing – avbildning, integration och nytta. Henrik Nehler nås på henne@eki.liu.se, telefon 013-281609 eller 0708-149424

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera