Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2005

Kemisk analys av fiskgalla kan användas för att spåra miljögifter i vatten

En teknik att hitta miljöfarliga ämnen i vatten har utvecklats. Tekniken är speciellt användbar för miljögifter som inte är fullt lika fettlösliga som “klassiska” miljögifter, exempelvis PCB och DDT.

Det visar Margaretha Adolfsson-Erici i sin avhandling i tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet.

För att se om vattendrag innehåller miljögifter gör man ofta vattenanalyser. Men dessa kan vara besvärliga att utföra om halten föroreningar i vattnet är låg. I fiskar koncentreras däremot en del gifter i gallvätskan. Genom att analysera gallvätska tillsammans med biologiska metoder har Margaretha Adolfsson-Erici hittat en kraftfull teknik för att spåra miljögifter i vatten. Mätningar av gift i fisk ger information om vilka ämnen som är biotillgängliga, det vill säga kommer in i fisken och kan påverka fiskens biologiska processer.

Det har tidigare visats i Storbritannien att fiskar utanför reningsverk blivit tvåkönade. Syntetiska och naturliga hormoner som utsöndras av människor och når fiskarna via reningsverk har angetts som orsak till dessa effekter.

För att undersöka om liknande förhållanden gäller i Sverige, studerades fiskar som levt i burar utanför ett reningsverk i västra Sverige. Biologiska analyser av fiskarna visade att de var påverkade av hormonstörande ämnen. I fiskens galla fanns bland annat ett syntetiskt p-pillerhormon, liksom i avloppsvattnet som rann ut i närheten av fiskarna. Detta är första gången man utanför laboratoriet har kunnat visa att det är de låga nivåerna av p-pillerhormonet i vattnet som påverkar fiskarna.

Ett vanligt antibakteriellt ämne, triclosan, var ett annat fynd i gallvätskan hos fiskarna. Man har tidigare ansett att triclosan försvinner i avloppsreningen, men med hjälp av gallanalyser kunde man se att triclosan är en vida spridd miljöförorening.


Doktorsavhandlingens titel: Fish bile in environmental analysis

Disputationen äger rum fredag 27 maj kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är Freek Ariese från Vrije universitet i Amsterdam

Kontaktinformation
Margaretha Adolfsson-Erici kan nås på tfn 0706-39 70 83; 08-674 71 71 eller e-post margaretha.adolfsson-erici@itm.su.se (Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet, 106 91 Stockholm)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera