Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2005

Pressinbjudan: Bred nordisk konferensom amerikastudier

Den 26 maj klockan 12.30 startar årets nordiska forskarkonferens kring amerikastudier. Arrangörer är NAAS (Nordic Association for American Studies). I år är Växjö universitet värd för konferensen.NAAS-konferensen hålls vartannat år och universiteten i de nordiska länderna turas om att stå för värdskapet. Till årets fyradagarskonferens har 140 historiker, kulturvetare, litteraturvetare, sociologer och statsvetare med flera från 13 länder anmält sig. Tre av dagarna hålls konferensen i Växjö universitets lokaler medan lördagen – 28 maj – är förlagd till Karlskrona, där Blekinge tekniska högskola tar emot.

Vid plenarföreläsningarna medverkar:
• Danuta Fjellestad, professor i engelska vid Blekinge tekniska högskola
• Clara Juncker, universitetslektor i kultur, litteratur och medier vid Syddansk Universitet i Odense
• Rolf Lundén, professor i amerikansk litteratur vid Uppsala universitet
• Mikko Saikku, universitetslektor i amerikastudier, Renvallinstitutet, Helsingfors universitet
• Robyn Wiegman, professor i genusstudier vid Duke University, Durham, North Carolina
• Orm Øverland, professor i amerikansk litteratur vid Universitetet i Bergen

Bland övriga föreläsare märks bland andra:
• Niels Bjerre-Poulsen, universitetslektor i engelska vid Handelshøjskolen i København
• Karen Ordahl Kupperman, professor i historia vid New York University
• Claes Ryn, professor i statsvetenskap vid Catholic University, Washington DC
• Erik Åsard, universitetslektor vid Institutet för nordamerikastudier, Uppsala universitet

Konferenslokaler
• Växjö universitet, Huvudbyggnaden, Universitetsplatsen 1 (26-27, 29 maj)
• Marinmuseum, Stumholmen, Karlskrona (28 maj)


Välkommen!

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar
Gunlög Fur, konferensansvarig, telefon 070-307 91 11, e-post: gunlog.fur@vxu.se
eller Jerker Persson, pressansvarig, telefon 070-572 26 56, e-post: jerker.persson@vxu.se

Praktiska frågor kring deltagande
Tobias Stark, telefon 0470-70 86 82, e-post: tobias.stark@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera