Artikel från Uppsala universitet
23 maj 2005

Ny avhandling ger stöd för mindre operation

För personer med kronisk förstoppning, kan bortoperation av tjocktarmen ibland bli nödvändigt. Men biverkningar i form av täta avföringar eller läckage är vanliga. Kirurgen Erik Lundin visar i sin avhandling att den operation som används på Akademiska sjukhuset, där endast en del av tarmen opereras bort, ger lika bra resultat med mindre biverkningar. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 24 maj.

Förstoppning förekommer hos mellan två och 20 procent av befolkningen, beroende på definition. För en del av patienterna med svår, kronisk förstoppning innebär det ett stort, långvarigt lidande. Ofta rör det sig om yngre och medelålders kvinnor med förstoppning sedan tidig ålder. Kronisk, funktionell förstoppning kan bero på motorikrubbning i kolon (tjocktarmen), tömningssvårigheter av ändtarmen, eller en kombination av dessa.

Patienter med motorikrubbningar i tjocktarmen är ofta beroende av höga doser laxermedel, men då det inte hjälper kan kirurgi vara ett alternativ. Den operation som är etablerad världen över är att tjocktarmen opereras bort och tunntarmen kopplas till ändtarmen (kolectomi med ileo-rektal anastomos). Den leder vanligen till att patienterna har tre, upp till fem, avföringar per dag. Cirka 15 procent av patienterna drabbas av diarré, lika många av avföringsläckage och cirka en fjärdedel drabbas senare av tarmvred på grund av sammanväxningar.

Erik Lundins studie, som omfattar 28 patienter, är den tredje i världen som visar att det kan räcka med att operera bort en begränsad del av tjocktarmen (segmentell kolonresektion) och det är den första där scintigrafi använts vid utredningen före operationen. Vid scintigrafi sväljer patienten en radioaktivt märkt markör som sedan visar i vilken del av tjocktarmen passagen är långsam. Den vanliga diagnosmetoden är annars röntgen som är mindre exakt.
– Denna operationsmetod inte generellt accepterad som tillräcklig behandling, men vår studie ger stöd för en förändring och har lett till att vi på Akademiska nu företrädesvis använder denna metod, säger Erik Lundin.

Resultatet visar att patienterna efter operationen har cirka en avföring dagligen och inget läckage. 80 procent tyckte också att problemen med förstoppning avhjälpts, vilket är lika stor andel som efter en kolectomi. En annan studie i avhandlingen visar att patienter med motorikrubbningar i tjocktarmen ofta har försämringar i slutmuskelns och ändtarmens funktion.
– Det talar för att en operation som inte leder till alltför lös och frekvent avföring är att föredra i denna patientgrupp, säger Erik Lundin.

Kontaktinformation
Erik Lundin kan kontaktas på 018-611 4610, via växeln 018 611 00 00 eller via e-post Erik.Lundin@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera