Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2005

Ny angreppssätt för vibrationsreglering av framtidens bilar

För att klara konkurrens om framtidens bilmarknad krävs nya strategier för att utveckla bättre bilar snabbare och billigare. Claes Olsson visar i sin avhandling i informationsteknologi hur nya system för bättre ljud- och vibrationsegenskaper skulle kunna utvecklas och införlivas i den övriga processen. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 25 maj.

För att klara den globala konkurrensen tvingas företagen inom personbilsindustrin att ständigt utveckla bättre bilar när det gäller exempelvis ökad komfort, högre säkerhet, mindre bränsleförbrukning och lägre vikt. Samtidigt måste kostnaderna sänkas och ledtiderna kortas. Detta kräver nya strategier för produktutveckling, med helhetssyn som nyckelord.

– Idag använder man system för reglering av ljus och vibrationer sent i produktionsutvecklingen, men i framtiden kommer dessa system att införlivas i tidigare faser, säger Claes Olsson, som gjort sitt avhandlingsarbete på uppdrag av Volvo.

Han har speciellt studerat systemen för bilens ljud- och vibrationsegenskaper. Idag löser man vibrationsproblem genom att bland annat använda svängningsdämpare, samt mattor och andra dämpande material i bilen. Men för att slippa ökad vikt och minska bränsleförbrukningen behövs vibrationsreglering i form av elektrodynamiska system som då måste konstrueras i samspel med andra berörda system i bilen.

– Mitt arbete handlar om konstruktion och utveckling av ljud- och vibrationssystem och på vilket sätt de kan införlivas i den övriga konstruktionsprocessen, säger Claes Olsson.

Teknologin i sig innefattar strukturdynamik, akustik, reglerteori, signalbehandling, materialteknik, datorteknik, samt styrdons- och sensorteknologi som ska integreras och passa in i produktionsprocessen. Claes Olsson har använt sig av en datormiljö och virtuella modeller för att skapa strategier för hur tystare och mer komfortabla bilar skulle kunna konstrueras med hänsyn tagen även till bland annat kostnad och vikt.

Resultaten i avhandlingen kan användas för att utveckla högpresterande vibrationsregleringssystem för att minska vibrationer och strukturburet ljud i framtidens personbilar.

Kontaktinformation
Claes Olsson kan nås på 031-325 13 10, 073-981 45 84 eller via e-post: colsson5@volvocars.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera