Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2005

Förberedd på att vara oförberedd – ny avhandling om ambulanssjukvård

Det pågår en politisk diskussion, speciellt på landstings- och regionnivå, om att bedömning och beslut om rätt vårdnivå måste tas så tidigt som möjligt i den akuta vårdkedjan. Att transportera patienter till olika vårdinstanser, som traditionellt sett har varit ambulanssjukvårdens vanligaste uppgift, är därmed inte längre en självklarhet. Ytterst handlar det om att undvika onödiga transporter av patienter till sjukhus eller annan sluten vård. I en ny avhandling i vårdvetenskap från Växjö universitet riktar Birgitta Wireklint Sundström uppmärksamheten mot de sjukvårdande insatser som utförs inom ambulanssjukvård, med särskilt fokus på bedömning av patienten.

Birgitta Wireklint Sundström menar att den bedömning av patienter som tidigare helt utfördes på akutmottagningarna, idag delvis utförs av ambulanssjukvårdens vårdare. Detta understryker betydelsen av ambulanssjukvårdarnas förmåga att balansera vårdrutiner i varje enskilt fall. Avhandlingen fokuserar även på hur bedömningsmetoder kan läras ut, närmare bestämt hur studenter inom ambulanssjukvård kan få kunskap om vårdande bedömning och undvika en alltför generaliserande vård.

Avhandlingen visar att vårdarna i ambulanssjukvård paradoxalt nog är förberedda samtidigt som de är oförberedda. Även om de “vet” vad som väntar dem, så “vet” de det egentligen inte. Resultaten visar att ambulanssjukvården präglas av en oreflekterad och naturligt vårdande hållning, när det gäller bedömning och vård av patienter. I detta förhållningssätt ingår viljan att lyssna in den individuella patienten men den oprofessionella hållningen kan även begränsa vårdarnas möjligheter till att hjälpa.

Det har visat sig att det är de medicinska begreppen som är begränsande, t.ex. behandlingsdiagnoser, samtidigt som det är dessa som ligger till grund för den behandling som ges. Detta betyder att om patienter inte har tillräckligt säkra och påvisbara tecken, t.ex. på hjärtinfarkt, kan den standardiserade bedömningen leda till att patienten inte ges lika stor uppmärksamhet och heller inte erbjuds smärtlindring.

Birgitta Wireklint Sundström är född 1951 i Lenhovda men bor sedan flera år i Borås. Hon har en yrkesbakgrund som narkossjuksköterska och har efter en lärarutbildning arbetat som adjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Dessutom driver hon kunskapscentrum PreHospen och är aktiv inom ambulanssjukvårdens kunskapsutveckling.

Avhandlingen “Förberedd på att vara oförberedd. En fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård” försvaras torsdagen den 26 maj 2005, klockan 10.30. Opponent är docent Gunn Engelsrud, Oslo universitet.

Kontaktinformation
Kontakta : Birgitta Wireklint Sundström, telefon: 033-10 79 68, 0702-765 485 eller e-post: Birgitta.Wireklint.Sundstrom@hb.se

Beställ boken från: Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Praktiska upplysningar: Annica Svensson, forskningssekreterare på Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, telefon: 0470-70 83 43 eller e-post: Annica.Svensson@ivosa.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera