Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2005

Närliggande miljöproblem prioriteras

Kommuner som arbetar med miljöledningssystem lägger ofta sin kraft på den miljöpåverkan som orsakas av exempelvis transporter, energianvändning och resursförbrukning. Det kan handla om pappersåtervinning, minskade fordonsutsläpp eller energibesparing i lokaler. Miljöpåverkan som hänger ihop med kommunernas planering, tillståndsprövning och miljötillsyn utesluts däremot ofta eftersom den är svår att identifiera, hantera och mäta.

En enkät bland alla svenska kommuner visar att nästan hälften av dem använder sig av standardiserade miljöledningssystem enligt – eller inspirerat av – principerna i standarderna ISO 14001 eller EMAS. Miljöledningssystem är ett verktyg för att hjälpa organisationer att strukturera och organisera sitt interna miljöarbete och syftar till ständiga förbättringar.

Sara Emilsson, doktorand vid avdelningen för Industriell miljöteknik, Linköpings universitet, har för sin doktorsavhandling studerat hur miljöledningssystemen fungerar i kommuner och hur användbara de är för att hantera miljöpåverkan från verksamheten. Förutom den övergripande enkäten har hon genomfört detaljstudier som närmare belyser hur systemen används.

Inom företagsvärlden är det vanligt att organisationerna siktar på att certifiera sina miljöledningssystem, men avhandlingen visar att kommunerna främst använder ISO 14001 och EMAS som ledstjärnor för sina system och att certifiering sällan är målet. Istället är det vanligt att kommunerna utarbetar egna standarder. En fördel med detta är att de utgår från den befintliga verksamheten och utformar systemen efter de strukturer som finns. Samtidigt finns det en risk att man släpper de formella kraven på uppföljning och revision av systemen.

Utifrån den samlade bilden konstateras det i avhandlingen att många kommuner verkar använda miljöledningssystemen på ett bra sätt. Under förutsättning att kommunerna ser till att arbetet är väl förankrat inom alla organisationsnivåer, att det finns resurser och engagemang samt att man i miljöledningssystemen fokuserar på kärnverksamheten, medför de många fördelar och möjligheter. Systemen bidrar ofta till större miljömedvetenhet och miljöengagemang inom kommunorganisationerna och en bättre struktur på miljöarbetet.


Avhandlingen heter Local authorities’ approaches to standardised environmental management systems. Disputationen äger rum 25 maj kl. 13.15 i sal Planck, Fysikhuset, Linköpings universitet, Campus Valla. Opponent är Dr Peter Strachan, The Robert Gordon university, Aberdeen, Skottland.

Kontaktinformation
Sara Emilsson nås på 013-28 66 02, 0708-69 82 16 eller sarem@ikp.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera