Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2005

Så kan ambulanser nyttjas effektivare

En ambulansflotta kan nyttjas effektivare och väntetiderna kortas med moderna optimeringsprogram som beslutsstöd. Ett system utvecklat vid Linköpings universitet är snart klart för utprovning hos SOS Alarm.

En person som ringer larmnumret 112 hamnar på en av landets 20 SOS-centraler. Operatörens första åtgärd är att placera ärendet i rätt prioritet, 1, 2 eller 3 beroende på hur akut det är. Till ett prio 1-ärende skickas omedelbart den närmaste ambulansen.

Ett avgörande problem för personalen som dirigerar ambulansflottan är att avgöra vilken ambulans som ska väljas för respektive uppdrag. Det gäller att upprätthålla en rätt anpassad beredskap inom olika delar av området. Forskare vid Avdelningen för kommunikations- och transportsystem har nu i samarbete med SOS Alarm och företaget Carmenta utvecklat ett system med tre datorbaserade verktyg för beslutsstöd, som beskrivs i en doktorsavhandling av Tobias Andersson.

Som studieobjekt valdes Stockholms län, där SOS-centralen dirigerar en flotta med 55 ambulanser. Till grund för systemet ligger en digital karta indelad i 1 240 zoner baserade på folk- och bostadsräkningen. Viktiga data är antal boende i varje zon, hur många av dem som har arbete och var de har sin arbetsplats, restiderna från en zon till en annan etcetera. I modellen är dessa data statiska, men målet är att kunna mata in trafikinformation i realtid för att mer realistiskt kalkylera ambulansernas körtider. Ett annat önskemål är att ta in statistiska uppgifter för att beräkna sannolikheten för exempelvis sjukdomsfall och olyckshändelser i respektive zon.

Det första verktyget väljer automatiskt ut en ambulans för varje nyinkommet ärende. Om läget är akut väljs den som har kortast resväg. I mindre brådskande fall kan systemet välja bland alla tillgängliga ambulanser inom ett visst avstånd för att bibehålla en god beredskap.

Det andra verktyget ser till att ambulansflottan automatiskt omlokaliseras när beredskapsläget har rubbats. Det tredje är ett simuleringsverktyg med vars hjälp man kan studera hur systemet fungerar. Det kan användas för utbildning och för att utvärdera strategiska beslut – exempelvis vad som händer om ambulansresurserna skärs ned. De simuleringar som gjorts visar att de nya beslutsstöden haft positiva effekter på väntetiderna.

Avhandlingen heter Decision support tools for dynamic fleet management – applications in airline planning and ambulance logistics. Disputationen äger rum 20 maj kl 13.15 i sal K3, Kåkenhus, LiU Norrköping. Opponent är Dr Andrew J Mason, University of Auckland, Nya Zeeland.

Kontaktinformation
Tobias Andersson nås på 011-363213, 0730-969336, e-post toban@itn.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera