Artikel från Stockholms universitet
18 maj 2005

Internationell konferens om medicinsk etik inom idrottenTillåten och otillåten förbättring av prestationen – var går gränsen?

Trots att bioetisk forskning har fått en alltmer framträdande roll har inte de etiska frågeställningarna inom idrottsmedicinen blivit föremål för någon grundläggande diskussion.

Är de påträngande testmetoderna för elitidrotten förenliga med den hänsyn till den personliga integriteten som gäller inom hälso- och sjukvården? Finns det en moralisk skyldighet att korrigera de orättvisor som orsakas av det genetiska lotteriet när det gäller människors medfödda förutsättningar? Kan en sådan skyldighet även omfatta professionell idrott? Hur ska målen med idrottsmedicin ses mot bakgrund av hälso- och sjukvårdens begränsade resurser? Ska idrottssamhället styra idrottsmedicinen när det gäller vilka prestationshöjande metoder som ska tolereras eller ska idrottsmedicinen bedöma vad som är acceptabelt? Syftet med konferensen är att föra en bioetisk diskussion mellan idrottens olika aktörer.

När: 23/5 – 24/5 kl 10.00 -16.00
Var: Södra huset, Frescati, hörsalarna B4, C6 och D9

OBS! Presskonferens kl. 12.00 – 12.30 i hörsal C6
Arrangörer: Stockholm Bioethics Centre, Stockholms universitet och The Uehiro Centre for practical Ethics, Oxford University

Talare: Susan Sherwin (Dalhousie University), Julian Savulescu (University of Oxford), Torbjörn Tännsjö (Stockholms universitet), Sören Holm (Cardiff University), Nick Boström (Oxford University) och Christian Munthe (Göteborgs universitet) m.fl.

Konferensen är på engelska.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och föreståndare Stockholm Bioethics Centre, tfn 08-16 33 45 mobil 0707-97 66 13 e-post torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet tfn 08-16 39 53 mobil 070-230 88 e-post: maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera