Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2005

Gästarbetare lär sig tyska genom formler och rutiner

Sydeuropeiska gästarbetare i Tyskland tvingas lära sig det främmande språket på egen hand. Men de lyckas ofta lära sig att kommunicera bättre än vad man skulle kunna förvänta. Egmont Mika visar i sin avhandling vilka kognitiva mekanismer som gästarbetarna använder för att lära sig tyska. Disputationen sker vid Uppsala universitet den 20 maj.

Egmont Mika har gått igenom transkriptioner av intervjuer med 42 italienska, portugisiska och spanska gästarbetare i Tyskland som var tvungna att på egen hand klara sig i en helt främmande språklig miljö. Undersökningen fokuserar på en av den tyska grammatikens största stötestenar, valet av rätt form för bestämd och obestämd artikel samt possessivpronomen. Valet innebär att man ska utse den rätta av åtta former för en av de 24 möjliga kombinationerna av genus, kasus och numerus.

I sin avhandling visar Egmont Mika vilka kognitiva mekanismer som är verksamma när gästarbetarna skapar sitt eget provisoriska språk. Han identifierade två typer av kognitiva beteenden; avbildningen av formler och bildandet av rutiner.

Formler är flerordiga fraser som övertas som språkliga byggstenar helt oförändrat från tyskan, till exempel frasen zum Beispiel (till exempel). Formler förekommer på ett mycket tidigt stadium.

Rutiner är också flerordiga språkliga byggstenar men skapade av personen själv och grammatiskt felaktiga. Till exempel kan samma artikel användas för alla nomen oavsett genus, till exempel die Mann (mannen) istället för der Mann. Rutinerna kan stagnera och leda till ett slags pidginspråk, men de kan också successivt ersättas av bättre rutiner så att det provisoriska egna språket stegvis närmar sig den grammatiska normen.

– Gästarbetarna lär sig inte språket genom grammatiska regler utan genom selektiv varseblivning, restrukturering och repetition, säger Egmont Mika.

Han anser att skolornas språkundervisning bör inriktas mer på inlärning av flerordiga uttryck, så kallad chunk-inlärning, som ska nötas in ordentligt innan eleverna kan börja byta ut delar i uttrycken.

Kontaktinformation
Egmont Mika, tel: 018-471 13 34, hem: 018-51 33 95, e-post: egmont.mika@moderna.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera