Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2005

Den plågsamma processen att bli kvinna

Doktoranden Ellen Matlok-Ziemann har studerat verk av Katherine Anne Porter och Carson McCullers, två 30- och 40-talsförfattare från den amerikanska södern. Texterna skildrar den plågsamma process unga flickor tvingades gå igenom för att bli kvinna. Ellen Matlok-Ziemann försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 21 maj.

Ellen Matlok-Ziemann valde att fokusera på författarna Katherine Anne Porter och Carson McCullers för att de har tydliga pojkflickskaraktärer i sina romaner och noveller.

– Processen blir så tydlig med pojkflickor. Att vara kvinna är svårt och begränsande, men för pojkflickor, med en relativ frihet från början, blir processen ännu mer plågsam, säger Ellen Matlok-Ziemann.

Båda författarna skrev majoriteten av sina verk på 1930- och 1940-talen. Ellen Matlok-Ziemann har analyserat texterna utifrån Simone de Beauvoirs teori om det kvinnliga kroppssubjektet och kommer fram till att nästan alla kvinnliga karaktärer i verken förnekas subjektivitet och döms att bli passiva kvinnor utan tillgång till ansvarsfulla positioner i det patriarkala samhället. Detta leder till att karaktärerna upplever sina kroppar som ett fängelse och försöker att förneka sina kroppar.

– Novellerna och romanerna speglar samhället och det finns många exempel i texterna som är aktuella även i dag, säger Ellen Matlok-Ziemann.

Hon nämner karaktären Amy i Porters novell Old Mortality som ett exempel på en aktuell företeelse. Amy uppfattas som en skönhet, den perfekta kvinnan, men själv vägrar hon ta steget och bli kvinna. Hon börjar matvägra och blir nästan anorektisk, men uppfattas bara som ännu vackrare av sin omgivning.

Ellen Matlok-Ziemanns analys visar att Porters och McCullers kritik av det patriarkala samhället inte skiljer sig så mycket åt. Däremot ger de olika bilder av hur identitet formas. I Porters verk är det omöjligt för kvinnan att bli subjekt i det patriarkala samhället, medan det i McCullers texter är svårt men inte omöjligt.

Kontaktinformation
Ellen Matlok-Ziemann, tel: 018-471 12 66, hem: 018-46 15 90, mobil: 073-571 61 16, e-post: ellen.matlok-ziemann@engelska.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera