Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2005

Stor undersökning om hälsa och ekonomi presenteras

På en presskonferens i Stockholm den 26 maj presenteras resultaten i en stor studie av befolkningen 50 år och äldre i tio europeiska länder. Flera forskare kommer att finnas på plats och den svenskspråkiga rapporten “50+ i Europa” kommer att delas ut.

Tid: Torsdagen den 26 maj 2005 klockan 10.00.
Plats: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Tyrgatan 4, Stockholm. Tel: 08-506 264 00. För vägbeskrivning, se www.rj.se

Forskningsprojektet Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är ett av de största samhällsvetenskapliga projekt som har fått stöd från EU:s femte ramprogram. I en intervjuundersökning i tio europeiska länder har forskare undersökt hälsa, arbetsförhållanden, pensionering, ekonomi och familjeförhållanden för personer som är 50 år och äldre.

Vid presskonferensen kommer forskarna att presentera de första resultaten från undersökningen, som är sammanställda i skriften “50+ i Europa. En åldrande befolknings hälsa och ekonomi.” De har bland annat funnit att hälsa och livskvalitet är något bättre i Sverige än de andra länderna, att den höga andelen förtidspensionerade i Sverige och Danmark inte kan förklaras av dålig hälsa och arbetsmiljö, samt att den privata förmögenheten är mindre i Sverig än i andra länder.

Följande forskare kommer att medverka på presskonferensen: professor Axel Börsch-Supan, projektkoordinator, Universität Mannheim, professor Anders Klevmarken, svensk projektledare, Uppsala universitet, docent Kristian Bolin, Lunds universitets centrum för hälsoekonomi, samt fil dr Annika Sundén, Försäkringskassans forskningsenhet.

I undersökningen har cirka 150 forskare ingått. Studien omfattar Sverige, Danmark, Holland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz, Spanien, Italien och Grekland.

Kontaktinformation
Anders Klevmarken, Uppsala universitet, tel: 018-471 23 86, e-post: anders.klevmarken@nek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera