Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2005

Stockholmsforskare prisas i USA: Jens Rydström utnämnd till bäste queerhistoriker

Historikern Jens Rydström, forskare vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, prisas för sin avhandling “Sinners and Citizens – Bestiality and Homosexuality in Sweden, 1880-1950”. Priset, delas ut av amerikanska Committee on Lesbian and Gay History (CLGH).

Enligt juryns motivering utgör Jens Rydströms avhandling en milstolpe inom queerhistorisk forskning.

Juryn skriver vidare (Stockholms universitets översättning): Sinners and Citizens ger ett otal nya inblickar på detta forskningsområde genom att belysa sexuella undergrupper i Skandinavien; genom att undersöka fenomen på landsbygden och i städerna och genom att fokusera på sexuella praktiker liksom på sexuella identiteter och kulturer. Avhandlingen är en påminnelse om att samkönad sexualitet och tidelag i flera hundra år begreppsmässigt var en och samma företeelse, två intimt förknippade yttringar av onormalt könsumgänge. Den välskrivna avhandlingen driver tesen att det, från ungefär 1920- och 30-talen, skett ett principiellt historiskt paradigmskifte från penetrerande sodomi på landsbygden till ett urbant homosexuellt sammanhang. Genom ambitiös forskning redovisar “Sinners and Citizens” offentliga rapporter, tidningsartiklar, vetenskapliga tidskrifter, rättspsykiatriska utredningar, journaler från mentalsjukhus, kyrkliga skrifter och sexuell frigörelselitteratur liksom en enkätundersökning av 286 personer som föddes före år 1945. Kärnan av studien utgörs av 2 333 rättsfall rörande tidelag och samkönad sexualitet från Sveriges åtta landsarkiv och 84 av dess 96 tingsrätter – en imponerande bedrift. Med stor omsorg och klarsynt resonemang har den flerspråkige Rydström skönjt viktiga mönster i den moderna sexualitetens utveckling samtidigt som han med stor varsamhet beskriver de öden som ligger till grund för forskningen. Hans bok är en förebild ifråga om akademisk uppfinningsrikedom och mod.

– Det är positivt att de här frågorna uppmärksammas. Queerteori och forskning kring homosexualitet har länge varit eftersatt. På senare år har skandinavisk queerforskning blivit uppmärksammad internationellt och vi ligger väl framme vid forskningsfronten. Även om min bok handlar om Sverige har jag försökt visa på allmänmänskliga förhållanden och jag tycker det är speciellt roligt att juryn har valt en bok som inte bara handlar om queerhistoria i USA. Fortfarande ses Sverige som föregångsland när det gäller homosexuellas rättigheter och det är roligt att se att en bok som handlar om Sverige kan få pris internationellt, säger Jens Rydström.

Fakta om CLGH och John Boswell Prize:
CLGH (Committee on Lesbian and Gay History) har omkring 240 medlemmar, varav de flesta är oberoende historiker, historiestudenter, college- och universitetsprofessorer, bibliotekarier eller forskare inom närliggande områden. CLGH grundades år 1974 för att uppmuntra forskning om homosexualitet förr och nu genom att underlätta kommunikationen mellan forskare inom olika discipliner och kulturer. Sedan 1982 är CLGH en underavdelning till American Historical Association. CLGH utdelar utmärkelser för föredömligt arbete inom lesbisk, gay, bisexuell, transgender, transsexuell och queer historieforskning. CLGH utdelar vartannat år John Boswell Prize till en engelskspråkig bok om dessa områden. John Eastburn Boswell (1947-1994) blev doktor i historia vid Harvard University år 1975 och var lärare i medeltidshistoria vid Yale University under 19 år. CLGH John Boswell Book Prize är avsett att hedra hans minne och hans betydelse för forskningen om sexualitetens historia.

Kontaktinformation
För ytterligare information om Jens Rydströms avhandling och forskning:
Jens Rydström, universitetslektor och forskare, tfn 08-674 73 32 e-post: jens.rydstrom@kvinfo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera