Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2005

Partikelfysik bortom Standardmodellen

Standardmodellen är den gällande teorin för universums uppbyggnad. Doktoranden Christian Hansens studier undersöker partikelfysiken bortom Standardmodellen, med fokus på den laddade Higgspartikeln. Upptäckten av den skulle för första gången visa på fenomen som inte kan beskrivas av Standardmodellen. Disputationen sker vid Uppsala universitet den 19 maj.

Standardmodellen är en teori som beskriver naturens elementära partiklar och de krafter som verkar mellan dem. Standardmodellen stämmer med mycket hög precision överens med experimentella resultat, men forskarna vet ändå att det finns många teoretiska oklarheter med modellen.

Syftet med Christian Hansens avhandling var att utforska karakteristiska särdrag bortom Standardmodellen. Analysstudier av sökandet av den laddade Higgspartikeln var ett av projekten. En experimentell upptäckt av den laddade Higgspartikeln skulle entydigt påvisa fysikaliska fenomen som inte kan beskrivas av Standardmodellen.

Christian Hansen har visat att det är möjligt att detektera den laddade Higgspartikeln vid vissa förhållanden.

– Eftersom fysiken bortom Standardmodellen är outforskad antar vi vissa förhållanden för att simulera denna fysik. Med denna typ av undersökningar lär vi oss hur vi kan hitta partiklar som inte finns i Standardmodellen den dagen det är experimentellt möjligt, säger Christian Hansen.

Studien utfördes med hjälp av datorsimulering av ATLAS-detektorn, som för närvarande är under uppbyggnad vid Europas gemensamma partikelfysiklaboratorium CERN utanför Genève. ATLAS kommer att detektera partiklar som bildas vid partikelkollisioner i den cirkulära partikelacceleratorn LHC som tas i bruk 2007.

Kontaktinformation
Christian Hansen, tel: 018-471 32 57, mobil: 0708-88 76 17, e-post: christian.hansen@cern.ch

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera