Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2005

Skolan i det framväxande informationssamhället – ny avhandling från Växjö universitet

Det pågår en ständig debatt om att skolan måste förändras och anpassas till nya samhällsförhållanden. 1990-talet går till historien som ett av de mest reformintensiva årtionden i den svenska obligatoriska skolans historia. Skolan intar en nyckelroll i det framväxande informations- och kunskapssamhället. Omstruktureringen av skolsystem och skolor har blivit en internationell reformrörelse som betonat mål- och resultatstyrning, lokal flexibilitet, samverkan och självreglering.

I doktorsavhandlingen “Skolreformernas dilemman” undersöker pedagogen Daniel Sundberg vad som egentligen blivit av reformer som genomförts för att möta nya omvärldsförhållanden. Genom såväl historiska som samtida perspektiv analyserar han hur de tidsmässiga villkoren för skolans undervisning förändrats sedan folkskolans etablering och förändras med pågående reformer. Den moderna skolans undervisning upprätthöll en skolordning som byggde på långsiktiga, lineära och rationella tidsprinciper. Dessa utmanas idag av flexibilitetens, valfrihetens och variationernas imperativ.

Daniel Sundberg har följt fyra olika fallskolor i deras förändringsarbete med en pågående reform för grundskolan. Under en försöksperiod på fem år har skolor getts friheten att fritt disponera och reglera tiden i skolan. Fallstudierna visar på vilka svårigheter och dilemman som verksamma i skolan har att hantera när skolans tidsordning förändras. Den “nya flexibiliteten” som reformen möjliggör kan öppna upp för olika lokala sätt att organisera tiden i skolan, men ökade krav på dynamisk samverkan och individualiserad undervisning kan också leda till en intensifiering och en splittrad arbetssituation för både skolledare, lärare och elever. Avhandlingen belyser utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv skolans förändringsproblematik: varför är det så svårt att förändra skolan och varför blir resultatet av reformer sällan det som olika reformaktörer tänkt sig? Vad påverkar olika reformprocesser på internationellt, nationellt och lokalt plan och hur kommer skolans framtid att formas i ett alltmer informations- och kunskapsintensivt samhälle?

Daniel Sundberg är lärare och allmändidaktiker med intresse för utbildningssystems och skolors förändring. Har sedan 1999 varit doktorand vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet, där han också undervisar och bedriver forskning.

Avhandlingen försvaras fredagen 20 maj, 2005, kl. 10:00. Disputationen äger rum i sal Homeros, Pelarplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Agneta Linné, Örebro universitet.

Kontaktinformation
Kontakta: Daniel Sundberg, telefon: 0470-70 89 57, 0709-69 76 50 eller e-post: Daniel.Sundberg@iped.vxu.se

Beställ boken från: Kerstin Brodén, Växjö University Press,
telefon 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Praktiska upplysningar: Marianne Thureson, forskningssekreterare på Institutionen för pedagogik, telefon: 0470-70 89 18 eller e-post: Marianne.Thureson@iped.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera