Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2005

Bioetiskt centrum etableras vid Stockholms universitet

Ett filosofiskt centrum för bioetisk forskning, Stockholm Bioethics Centre (SBC), etableras vid Stockholms universitet. Centret kommer bland annat att bedriva forskning kring om konstgjord befruktning (IVF) bör vara föremål för offentlig finansiering och om alla insatser bör sättas in för att rädda extremt för tidigt födda barn till livet. Även idrottsfilosofisk forskning kommer att vara en viktig del av SBC:s verksamhet.

I styrelsen för centret, som är lokaliserat till Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet, ingår, förutom styrelsens ordförande professor Torbjön Tännsjö, professor Kerstin Hagenfeldt, Karolinska institutet, docent Håkan Gäbel, Socialstyrelsen samt professorerna Christian Munthe och Ingmar Persson, båda Göteborgs universitet. SBC har ett särskilt samarbetsavtal med motsvarande centrum i Oxford, The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics.

– SBC är framför allt inriktat på forskning, men det erbjuder också viss utbildning i medicinsk etik och en särskild uppdragsutbildning för Sveriges kommuner och landsting i etisk handledning, säger Torbjörn Tännsjö, föreståndare för SBC.

Till centret finns en grupp forskare knutna – forskarna, filosofie doktorerna Gustaf Arrhenius, Åsa Carlson och Ulrik Kihlbom. Till SBC hör också fil.dr Claudio M. Tamburrini, som särskilt arbetar med idrottsfilosofiska frågor.

SBC inleder i höst ett EU-finansierat forskningsprojekt där etiska aspekter på “human enhancement”, det vill säga försök att med medicinsk teknik förbättra mänsklig prestationsförmåga, ska studeras. Projektet genomförs i samarbete med forskare i England, Nederländerna och Italien. SBC ska särskilt studera frågor om medicinska metoder att höja idrottslig prestationsförmåga och försök att förlänga den mänskliga livslängden.

Den 23 – 24 maj genomförs en internationell konferens om idrottsmedicinens etik där frågan ställs om vilka medicinska åtgärder som är legitima för att förbättra den mänskliga prestationsförmågan. I konferensen deltar framstående bioetiker från bland annat. Kanada (Susan Sherwin), England (Julian Savulescu) och Tyskland (Christian Lenk).

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Torbjörn Tännsjö, tfn 08-16 33 45 mobil 0707-97 66 13 e-post torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet tfn 08-16 39 53 mobil 070-230 88 e-post: maria.erlandsson@eks.su.se

http://www.philosophy.su.se/sbc/sbc2.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera