Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2005

Sir Richard Doll besöker Karolinska Institutet

En av årets hedersdoktorer vid Karolinska Institutet är den världsledande forskaren Sir Richard Doll. Han får utmärkelsen för sina remarkabla insatser för utveckling av epidemiologisk metodik och forskning. Promoveringen sker på fredag den 13 maj i Stockholms stadshus. På måndag den 16 hålls ett symposium med Sir Richard Doll, om rökningens skadeverkningar.

Pressen är välkommen till symposiet (Sir Richard Doll har tackat ja till intervjuer)
Tid: måndag 16 maj kl. 13.30-16.30
Plats: Nobel Forum, Karolinska Institutet, campus Solna, Solnavägen 1


Sir Richard Doll är idag 93 år gammal och har ägnat mer än halva sitt liv åt att forska kring farorna med framförallt rökning. De upptäckter han gjort har sannolikt sparat miljontals liv. Det var Doll som tillsammans med sina kollegor vid Storbritanniens Vetenskapsråd för första gången slog fast att rökning kan orsaka lungcancer. I studien intervjuades 700 brittiska lungcancerpatienter för att försöka förstå vad som var bidragande orsak till cancerformen. De intervjuade fick frågor om alla tänkbara hälso- och livsstilsfaktorer och ganska snart blev det klart att rökning var en av huvudorsakerna. De nya rönen publicerades 1950 och efterföljdes av en större studie, i vilken Storbritanniens alla läkare ingick. Samtliga tillfrågades om de rökte och sedan studerades de läkare som senare utvecklade lungcancer. Studien visade med stor övertygelse att det verkligen fanns ett samband mellan rökning och lungcancer. De banbrytande upptäckterna publicerades i British Medical Journal 1954 och är sannolikt starkt bidragande till att rökningen i exempelvis Storbritannien minskat drastiskt under det senaste halvseklet. I mitten av 1900-talet rökte fyra av fem av de vuxna britterna, i dag är det bara en fjärdedel.

Doll har även bidragit stort till ökad kunskap om andra samband mellan olika riskfaktorer och kroniska sjukdomar. Bland annat har han bevisat att olika typer av strålning kan utgöra en hälsorisk och att aspirin skyddar mot hjärt- kärlsjukdom. Han har också utvecklat statistiska analysmetoder för att utvärdera data från studier som bland annat används till att studera spridningen och förekomsten av olika cancerformer i världen.


Symposiet inleds med ett tal av Sir Richard Doll själv och efterföljs av ett föredrag av docent Hans Gilljam om lagstiftandet inom tobaksindustrin. Därefter talar Hans Rosling om spridningen av sjukdom i världen. Symposiet avslutas med ett föredrag om farorna med passiv rökning av professor Göran Pershagen.


För mer information kontakta:
Professor Hans-Olov Adami, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, telefon 08-524 86180, e-mail Hans-Olov.Adami@meb.ki.se, eller professor Jan Carlstedt-Duke, dekanus och ordförande i styrelsen för forskning, Karolinska Institutet, telefon 08-585 83715, e.mail Jan.Carlstedt-Duke@mednut.ki.se


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera