Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2005

Brädåkaren – vår tids rebell?

Hur ser brädsportkulturen ut? Vem vill lära av sportens kultur?Brädåkare har skapat sin egen subkultur med ideal som signalerar ungdom, frihet, vitalitet och styrka

Här finns rebelliska och radikala drag med föreställningar om att vara oberoende, vild och potent. Det innebär även att värna om det fria och livsnjutande som finns i brädåkningen.

Åssa Bäckströms avhandling handlar om hur mening och identitet skapas genom brädåkande. Åsa Bäckström menar att relationen mellan identitet, lärande och kultur är stark. Kulturen sätter spår i individen, liksom individen sätter spår i kulturen. Författaren visar att idealen inom brädåkningskulturen kommit att stå som förebild även för föräldragenerationen. Detta återspeglas i vår kultur framförallt genom media och i reklam.

Studien fokuserar skateboardkulturen. Den etnografiska studien har en tvärvetenskaplig bredd. Här möts idrottsforskning, ungdomskultur-forskning och pedagogik som kulturveten-skap. Meningsskapande studeras som informella lärprocesser och kultur och identitet används som centrala teoretiska begrepp.
Boken riktar sig exempelvis till lärare och ledare inom idrotts- och fritidssektorn. Den vänder sig även till dem som är intresserade av ungdomskultur och hur mening och identitet skapas – trendforskare, reklammakare, etnologer m.fl.

Åsa Bäckström är verksam vid Idrottshögskolan i Stockholm och medlem i forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Doktorsavhandlingens titel: Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet.

Åsa Bäckström kan nås på 08-737 55 85 eller asa.backstrom@lhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera