Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2005

“Som att måla med två paletter” Växling mellan olika språk ger fler nyanser

Tvåspråkiga personer runt om i världen använder ofta olika språk i samma samtal, som till exempel i s.k. Rinkeby-svenska och Chicano-engelska. En ny avhandling från Umeå universitet visar att det sättet att använda sina språk är en både konstruktiv och belönande strategi.

 Att växla språk inom ett samtal kallas kodväxling. Ett för oss välkänt exempel är så kallad Rinkeby-svenska, ett annat är Chicano-engelska som talas i sydvästra USA, nära den mexikanska gränsen. Tidigare ansågs det att sådan kodväxling var ett tecken på bristande språkkunskaper, men idag anser språkvetarna att det tvärtom krävs mycket goda kunskaper i de inblandade språken.

I en doktorsavhandling från Umeå universitet undersöker Carla Jonsson vad man kan åstadkomma i en text genom att växla mellan olika språk. Genom att analysera pjästexter av Chicano-författaren Cherríe Moraga visar hon hur kodväxling kan användas för att ge emfas till ett visst uttryck eller för att introducera en skillnad i betydelse mellan liknande ord på olika språk; ’kärlek’ och ’love’ behöver till exempel inte alltid betyda exakt samma sak. Kodväxling används också för att skapa och bryta vänskapsband, för att inkludera och för att exkludera.

Dessutom används kodväxling för att spegla och konstruera/rekonstruera identitet. Genom att växla mellan olika språk visar man att man – istället för att välja endast en kulturell miljö och ett språk – kan förena språken och därmed också de olika kulturerna. Växlingen mellan språk kan med andra ord fungera som en kulturell identitetsförklaring. Genom den kan man visa att man identifierar sig både som mexikan och nordamerikan. Slutligen kan kodväxling i ett mer globalt perspektiv fungera som ett kreativt svar på orättvisa dominansförhållanden. Genom att växla mellan olika språk kan man utmana, göra motstånd mot och förändra maktrelationer. Detta blir särskilt tydligt när man använder kodväxling i t.ex. pjäser eller böcker.

Carla Jonsson är född och uppvuxen i Umeå tillsammans med sin mamma från Peru och sin pappa från Västerbotten, och är själv tvåspråkig. Hon är utbildad gymnasielärare och har tidigare också gjort en mindre studie av talat språk bland tvåspråkiga ungdomar. Kunskaperna om kodväxling borde till exempel kunna tillämpas i språkundervisningen, framhåller Carla Jonsson. Där bör man på bästa sätt ta till vara de rika språkkällor som tvåspråkiga elever besitter.

Lördagen den 14 maj försvarar Carla Jonsson, institutionen för moderna språk/engelska, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Code-switching in Chicano Theater: Power, Identity and Style in Three Plays by Cherríe Moraga’. Svensk titel: “Kodväxling i Chicanoteater: Makt, identitet och stil i tre pjäser av Cherrie Moraga”.
Disputationen äger rum kl 10.15 i hörsal F, Humanisthuset.
Fakultetsopponent är professor Christopher Stroud, National University of Singapore. 

Ladda ner och läs hela eller delar av avhandlingen:
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=498

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna Carla Jonsson på
tel: 08 – 765 41 88, 070 – 479 32 35 eller
e-post: carla.jonsson@engelska.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera