Artikel från Uppsala universitet
11 maj 2005

Nyupptäckt gen ger hopp om säkrare dosering av Waran

Det blodförtunnande läkemedlet Waran toppar listan över läkemedelsbiverkningar i Sverige. Patienter är olika känsliga för Waran, vilket kan orsaka överdosering och i vissa fall leda till döden. En studie ledd av Mia Wadelius vid Uppsala universitet tyder på att två gener kan vara förklaringen. Resultaten publiceras i senaste numret av tidskriften The Pharmacogenomics Journal.

Waran används för att förebygga blodproppar, men kan som biverkan orsaka svåra och ibland till och med dödliga blödningar. I Sverige har det sedan 1960-talet rapporterats fler dödliga biverkningar av Waran än av något annat läkemedel. Av de 118 dödsfall i samband med läkemedelsbehandling som rapporterades i Sverige förra året gällde nästan hälften blödning av Waran.

Det finns fortfarande inget bra alternativ till Waran vid blodpropp, hjärt- eller klaffsjukdom. Varje år behandlas 70 000 patienter i Sverige med warfarin, den aktiva substansen i Waran. Alla patienter får samma dos de första dagarna, sedan styrs dosen av ett test på blodets förmåga att levra sig. Det är stor skillnad på hur mycket warfarin olika patienter behöver för att få effekt. En patient kan behöva 20 gånger större dos än vad än annan patient behöver.

Vid Uppsala universitets avdelning för klinisk farmakologi bedrivs en farmokogenetisk studie på warfarin i samarbete med Sangerinstitutet i Cambridge, England. Resultaten visar att ärftliga variationer i två gener, tillsammans med patientens ålder, vikt, sjukdom och övriga mediciner, förklarar nästan 60 procent av variationen i dos. Den ena genen kallas vitamin-K-reduktas-genen och upptäcktes av två amerikanska forskargrupper förra året. Den andra genen är genen för enzymet cytokrom P450 2C9, som styr nedbrytningen av warfarin och har varit känd sedan länge. Framöver ska Mia Wadelius och hennes kollegor analysera ytterligare ett 20-tal gener som inverkar på upptag, transport, nedbrytning eller effekt av warfarin.

– Vi vill utveckla kliniska analyser som kan förutsäga vilken Warandos en patient ska ha redan vid insättning av medicinen. Kan man få fram sådana analyser kan man minska risken för tidig blödning. I och med den nyupptäckta genen och våra resultat är vi ett steg närmare lösningen, säger Mia Wadelius.

Kontaktinformation
Mia Wadelius, tel: 018-30 30 87, e-post: mia.wadelius@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera