Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2005

En bit i pusslet om anabola steroiders påverkan

Människor som använder anabola androgena steroider brukar efter hand drabbas av depression och ångest. Nu har doktoranden Mathias Hallberg genom studier på råttor kartlagt vilka signalsubstanser i hjärnan som kan ligga bakom de psykologiska bieffekterna. Mathias Hallberg försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 11 maj.

Användningen av anabola androgena steroider har de senaste åren spridit sig från idrottsarenan till personer som inte är aktiva inom idrottsrörelsen. Denna grupp använder steroider för att bli större, snyggare och starkare men även för att förbättra självförtroendet, bli modiga eller för att bli aggressiva. Steroidutlöst aggressivitet och ohämmat våld är väl dokumenterat i den vetenskapliga litteraturen. Det har även visats att anabola androgena steroider påverkar kroppens belöningssystem och det har bland annat föreslagits att anabola steroider skulle kunna vara en inkörsport till tyngre drogberoende.

Mathias Hallberg har studerat signalsubstanserna enkefalin, dynorfin, substans P och calcitonin gene-related peptide. De har visat sig spela en roll i bland annat hjärnans belöningssystem men även för mediering av ångest, depression och aggressivitet, tillstånd som också förknippas med missbruk av anabola androgena steroider. Resultaten visar att intag av anabola androgena steroider under en längre period kraftigt påverkar halterna av signalsubstanser och receptorer och enzymaktivitet i råtthjärnans centrala regioner. Denna påverkan skulle kunna vara en bidragande faktor till de psykologiska bieffekter som ofta rapporteras i samband med missbruk av anabola androgena steroider.

– Vi behöver kartlägga vad som händer i hjärnan när man tar steroider för att se vilka system som påverkar aggressiviteten. Vet vi det kanske vi kan blockera aggressivitet eller varna vissa personlighetstyper för att använda steroider. Det här är en pusselbit i steroidforskningen, säger Mathias Hallberg.

Kontaktinformation
Mathias Hallberg, tel: 018-471 41 41, mobil: 0707-27 02 32, e-post: mathias.hallberg@farmbio.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera