Tema

”Gymnasiebetygen har drabbats av inflation”

Gymnasiebetygen blir allt högre, men det beror inte på att eleverna blivit duktigare. Åtminstone har de inte bättre förmåga att läsa in högskolepoäng än tidigare studenter. Slutsatsen är att betygen drabbats av inflation. Det menar Christina Cliffordson vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla som forskar om betyg och antagningsfrågor. Nu har hennes forskningsinsatser lett fram till att hon blivit docent.


Christina Cliffordsons forskningsfokus handlar om antagningsfrågor till högre studier. Några områden hon studerat är antagningen till läkarutbildningen, upprepad provtagning av högskoleprovet, betygsinflation och betygskomplettering. Hon konstaterar att antagning till högre utbildning är komplicerad.
– Oberoende av antagningssystem är det alltid samma grupp människor som lär sig hantera och utnyttja systemet bättre än andra, säger hon.
Hon har vidare kunnat se hur gymnasiebetygen successivt höjts. Argumentet som vissa framhållit att både lärare och elever blivit duktigare avfärdas av Christina Cliffordson. Hennes forskningsresultat visar nämligen inte att betygsökningen på gymnasienivå motsvaras av någon ökad förmåga att läsa in högskolepoäng.
– Min slutsats är att hela ökningen handlar om betygsinflation, som dels beror på att lärarna ger högre betyg, dels på de strategiska val eleverna gör när de väljer lättare gymnasiekurser för att i efterhand komplettera sina betyg på komvux.
Trots detta har Christina Cliffordson funnit att dagens målrelaterade betyg, som baseras på bedömningar av elevernas prestationer i förhållande till preciserade mål, som urvalsinstrument till högskoleutbildning fungerar minst lika bra som de normrelaterade betygen, där betygssättning bygger på jämförelser mellan elever, och betydligt bättre än högskoleprovet.

För närvarande är Christina Cliffordson involverad i fyra forskningsprojekt. Engagemanget i forskningen har fört med sig att hon nu blivit docent i pedagogik. Docenturen är knuten till Göteborgs universitet men har även stor betydelse för HTU:
– Min docentur förstärker pedagogikämnet vid HTU. Det är särskilt viktigt för vår rätt att utfärda magisterexamen i ämnet. Sedan är det för högskolan i sig ett meritvärde att kunna visa upp att det finns meriterade forskare här.
För Christina Cliffordson själv har docenturen ett symbolvärde som ger henne ökade möjligheter att handleda doktorander, vara opponent, sitta i betygsnämnder och vara vetenskaplig ledare för forskningsprojekt.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Christina Cliffordson,
tel: 0521 – 26 42 28, e-post christina.cliffordson@htu.se

”Gymnasiebetygen har drabbats av inflation”

 lästid ~ 2 min