Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2005

Elever använder inte datorer som det förväntas

Elever använder sig av informationsteknik på ett sätt som motsvarar deras vanor och förväntningar. Användningssättet skiljer sig ofta från vad lärare och läromedelsförfattare förväntar sig. Det visar Jonas Almqvist i sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet den 13 maj.

Avhandlingen består av fem delstudier. I den första studien har Jonas Almqvist studerat statliga utredningar och propositioner om införandet av informationsteknik i den svenska skolan mellan 1994 och 1998. Retoriken präglas av fokus på tekniken istället för på verksamheten, av teknologisk determinism (tron att tekniken bestämmer människors handlande) och av teknikoptimism.
I den andra, tredje och fjärde delstudien analyserade Jonas Almqvist samtal mellan elever som använder informationsteknik. Resultaten visar att eleverna använder tekniken på andra sätt än det som läraren eller läromedelsförfattaren har tänkt sig.
– Ett exempel var när två elever spelade ett CD-romspel om kemi, där en drake ska lösa kemiska problem. När draken kom till en låst dörr drog eleverna slutsatsen att de skulle leta efter en nyckel, istället för att förstå att de skulle slänga ett bilbatteri på dörren så att syran fräter bort den, berättar Jonas Almqvist.
Jonas Almqvist menar att exemplet illustrerar hur undervisningsmomentet har försvunnit och spelandet tar överhanden.
– Eleverna skapar teknikens mening, de använder den till det de behöver. Deras verksamhet bestäms inte av tekniken. Därmed är de också aktiva medskapare av skolans innehåll och arbetssätt, säger Jonas Almqvist.
I den femte delstudien har Jonas Almqvist gått igenom läroplanerna för den svenska grundskolan mellan åren 1962 och 1998 och jämfört förväntningarna på teknikanvändning och teknikanvändare. Resultaten visar att synen på vem som ska bestämma hur användningen av informationsteknik ska utformas har förändrats. På 60-talet var det läraren som skulle bestämma hur teknikanvändningen skulle se ut. På 80-talet uttrycktes ambitionen att läraren tillsammans med eleverna skulle utforma undervisningen och teknikanvändningen. På 90-talet, däremot, dominerar uppfattningen att det är tekniken som bestämmer hur användningen ska se ut.

Kontaktinformation
Jonas Almqvist, tel: 018-471 24 06, mobil: 073-218 19 28, e-post: jonas.almqvist@ilu.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera