Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2005

FramtidsfokusOväntade miljöframtider – att veta och vilja

Seminariet behandlar mänsklig miljöpåverkan som leder till en självförstärkande utveckling s.k. “flippar”. Dessa är svåra att förutse innan de inträffat och lika svåra att åtgärda när de väl inträffat. Östersjöns utveckling är ett sådant exempel. I seminariet diskuteras vad vi kan lära av Östersjöutvecklingen. Hade den varit möjlig att förebygga om vi förstått vad som var på gång? Och hur ser egentligen vår möjlighet att upptäcka och i tid förebygga liknande händelser när det gäller t.ex. klimatfrågan och kadmium i människans njurar.

Seminariet anordnas av Institutet för Framtidsstudier i samarbete med Mijövårdsberedningen och äger rum den
17 maj 2005 kl. 09.00 – 12.00.

Program

Moderator: Katarina Eckerberg, ledamot i Miljövårdsbered- ningen, professor i statsvetenskap vid universitetet i Umeå

09.00-10.20 Inledning Oväntade miljöframtider
Lena Sommestad, miljöminister
Skulle klimatet kunna “flippa”?
Arne Jernelöv, professor i miljöbiokemi
Har Östersjön “flippat”? Vad kunde vi ha gjort och när?
Fredrik Wulff, professor i marin system-
ekologi vid Stockholms universitet
Kan kadmiumrisken öka trots att utsläppen minskar?
Staffan Skerfving, professor i yrkesmedicin vid Lunds universitet

10.20-10.45 Kaffepaus

10.45-12.00 Panel: Att veta och vilja
Svante Axelsson, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Marie Wahlgren, Riksdagsledamot (Fp) Miljö- och jordbruksutskottet
Lena Sommestad, miljöminister
Arne Jernelöv, professor i miljöbiokemi

Plats: Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm

Kontaktinformation
Anmälan: via e-post: fokus@framtidsstudier.se,
tel: 08-402 12 44 eller fax: 08-24 50 14 senast den 10 maj. Seminariet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.
OBS! Anmälan är bindande. Anmäld som inte kommer och som inte avanmäler senast den
16 maj faktureras 450 kronor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera