Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2005

Våldsamma, aggressiva pojkar kan hjälpas med rätt metoder

Pojkar som uppvisar aggressivt och våldsamt beteende löper risk för fortsatt antisocialt beteende. Det är viktigt att ge dessa pojkar stöd i rätt tid för att undvika en sådan utveckling. En färsk avhandling från Karolinska institutet visar att man med rätt metoder kan bli bättre på att identifiera dessa pojkar.

Aggressiva pojkar är en vanlig andledning till oro och bekymmer för föräldrar och lärare. Dessa pojkar utgör också en stor grupp inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. De flesta växer ifrån beteendet, men en liten grupp utvecklar ett mer permanent antisocialt beteende som riskerar att förstöra både deras liv och andras.

Pia Enebrink har i sin avhandling utvärderat metoder för att identifiera dessa pojkar. I en studie som gjorts inom ramen för avhandlingen visas att utvärderingsinstrumentet “Early Assessment Risk List for boys” (EARL 20B) är tillförlitligt som komplement till klinisk bedömning av pojkarnas status och framtida risk för antisocialt beteende. Studien är gjord på 76 pojkar mellan sex till tolv år på nio barn- och ungdomspsykiatriska kliniker i Mellansverige. Avhandlingen identifierar också en grupp av pojkar med särskilda personlighetsdrag som hade mer genomgripande problem med våld och aggressivitet. Dessa pojkar levde i sämre hemförhållanden, i stressade familjer och fick mindre hjälp av speciallärare i skolan. Pojkarna uppvisade brist på ånger och empati samt var mer oberörda känslomässigt.

– Jag hoppas att de här resultaten kan bidra till att fler pojkar får hjälp i rätt tid, säger Pia Enebrink, vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, arbetsterapi och äldrevårdsforskning (NEUROTEC), Karolinska Institutet.

Avhandling:
Antisocial behaviour in clinically referred boys: Early identification and assessment procedures in child psychiatry

Författare:
Pia Enebrink, institutionen för klinisk neurovetenskap, arbetsterapi och äldrevårdsforskning (NEUROTEC), Karolinska Institutet. Telefon: 070-771 76 53. E-post: Pia.Enebrink@neurotec.ki.se

Disputationen har ägt rum

Avhandlingens abstract och ramberättelse finns på:
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-268-3/


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera