Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2005

Muterad gen orsakar allvarlig hjärtsjukdom hos nyfödda

Professor Manfred Kilimanns forskargrupp vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, har upptäckt den genetiska orsaken till en allvarlig hjärtsjukdom hos nyfödda barn. Resultaten publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften The American Journal of Human Genetics.

Cardiomyopati är sjukdomar i hjärtmuskelvävnaden som ofta leder till hjärtsvikt. Dessa sjukdomar är oftast medfödda och orsakas av gendefekter (mutationer) som påverkar proteiner som behövs för hjärtats sammandragning eller energitillförsel. Professor Kilimanns grupp har studerat en ovanlig, men särskilt elakartad form av cardiomyopati: “fatal congenital nonlysosomal heart glycogenosis” (FCNHG). Barn med denna sjukdom har ett dramatiskt förstorat hjärta (5 gånger dess normala vikt) samt arytmi, och dör vanligen av hjärtsvikt och andningskomplikationer några veckor efter födseln.

– Man har tidigare trott att denna sjukdom orsakas av en defekt hos ett enzym, Phk (phosphorylase kinase), som deltar i energimetabolismen men vi fann att patienternas gener för detta enzym var helt normala, säger Manfred Kilimann.

Istället valde forskargruppen att titta på genen för ett annat enzym i energimetabolismen, PRKAG2 (AMP-aktiverat protein kinase), som var känt för att orsaka en mildare typ av cardiomyopati som drabbar unga vuxna.

– Vi upptäckte då att flera patienter från olika länder hade exakt samma mutation i denna gen. Det protein som därefter framställdes från genen i samarbete med ett brittiskt laboratorium visade sig ha större förändringar i sina molekylära egenskaper jämfört med det muterade protein som tidigare beskrivits hos vuxna patienter, säger Manfred Kilimann.

Dessa rön har inga omedelbara terapeutiska konsekvenser för denna allvarliga sjukdom, vars enda bot är hjärttransplantation. Däremot underlättas diagnos, prognos och genetisk rådgivning. En annan viktig upptäckt är att mutationen som orsakar FCNHG alltid uppstår på nytt. Risken för föräldrar med ett sjukt barn att få ännu ett barn med samma mutation är därför mycket liten. Resultaten har också betydelse för andra områden. AMP-aktiverat proteine kinase är nämligen involverat även vid hjärtinfarkt och typ 2 diabetes, och därmed ett viktigt målprotein för läkemedelsframställning.

– Vi har arbetat på detta i 12 år och analyserat 11 gener i samarbete med våra partners i Tyskland, Storbritannien och USA. Att slutligen ha löst FCNHG:s gåta känns fantastiskt för mig som läkare och forskare.

Kontaktinformation
For mer information: Manfred Kilimann, tel. 018-471 50 05 eller e-post Manfred.Kilimann@icm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera