Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2005

Homosexuella upplever sig kränkta i sjukvården

Doktoranden och sjuksköterskan Gerd Röndahl har studerat hur homosexuella patienter upplever bemötandet i vården och hur homosexuell vårdpersonal upplever sin vardag. Resultatet visar att vårdpersonalen är tolerant mot homosexualitet, men att patienterna ändå ofta upplever sig kränkta. Avhandlingen läggs fram vid Uppsala universitet den 10 maj.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva situationen för lesbiska och bögar i vården. I fyra delstudier har Gerd Röndahl genom enkäter och öppna intervjuer undersökt hur vårdpersonal och vårdstudenters attityder till homosexualitet ser ut, hur homosexuell vårdpersonal upplever sin arbetssituation och hur homosexuella patienter och deras partners upplever bemötandet i vården.
Vårdpersonalen och studenterna uttryckte generellt sett positiva attityder till homosexuella. Variationen var dock stor, några personer rapporterade negativa attityder och hela det känslomässiga spektrumet från tolerans till ilska var representerat.
Den homosexuella vårdpersonalen beskrev rädsla och oro över de heterosexuellas reaktioner. De kalkylerade ständigt med risken att “komma ut” bland arbetskamraterna.
– Det innebär att de inte är en del i gemenskapen. I vården är personalen så beroende av varandra så det här kan bli ett arbetsmiljöproblem, säger Gerd Röndahl.
De homosexuella patienterna rapporterade flera situationer där vårdpersonalens kommunikation utgick från en heterosexuell norm, vilket ledde till osäkerhet och vaksamhet hos lesbiska och bögar.
– Till exempel beskrev en kvinna som lades in för buksmärta att hon talade om för sköterskan att hon levde lesbiskt och alltså inte behövde ta graviditetstest. Sköterskan blev perplex och svarade att graviditetstest var rutin. Därmed förmedlar hon åsikten att alla egentligen är heterosexuella, berättar Gerd Röndahl.
Hon hoppas att avhandlingen ska bidra till att synliggöra bögar och lesbiska.
– Personalens osäkerhet inför det okända kan leda till ambivalens och osäkerhet trots en i grunden positiv attityd. Det kan leda till missuppfattningar och undvikande beteenden. Vårdpersonal bör lära sig att kommunicera på ett mer naturligt sätt om och med “det annorlunda” och vara medveten om vilka normer som förmedlas via ordval och beteende, säger Gerd Röndahl.

Kontaktinformation
Gerd Röndahl, tel: 070-400 16 21, e-post: gerd.rondahl@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera