Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2005

Lovande metod för snabbare proteinanalys

Margareta Ramström har under sitt avhandlingsarbete utvecklat en ny, snabbare metod för analys av proteiner i kroppsvätskor. Denna kan på sikt komma att användas för diagnos av ett flertal olika sjukdomar. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 4 maj.

Proteiner är biologiska makromolekyler som deltar i de flesta livsviktiga processer i kroppen, såsom transport av näringsämnen och katalys av kemiska reaktioner. Förändringar av proteininnehållet i till exempel kroppsvätskor och vävnader kan ofta korreleras med olika sjukdomar. Det är därför av stor vikt att utveckla effektiva och pålitliga verktyg för studier av dessa molekyler.
Under sitt avhandlingsarbete har Margareta Ramström utvecklat en metod baserad på masspektrometri för att analysera proteiner i kroppsvätskor. Genom att först separera molekylerna och därefter mäta deras massa med mycket hög noggrannhet kan proteiner av varierande koncentrationer i dessa komplexa lösningar identifieras.

– Denna metod är betydligt snabbare än traditionella analysmetoder och det krävs mindre mängd prov för analys, säger hon.

Tillvägagångssättet är generellt och kan med fördel användas för studier av proteiner i olika biologiska prover. I avhandlingen presenteras analyser av ryggmärgsvätska, blodplasma och fostervatten. Margareta Ramström har därefter använt metoden för att studera och jämföra proteininnehållet i ryggmärgsvätska från friska individer och patienter som lider av den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS. Karakteristiska skillnader i sammansättningen kunde observeras, dock kan forskarna idag inte säga vilket eller vilka proteiner som ger upphov till dessa.

– Vid ett försök att klassificera okända prover utifrån sammansättningen, kunde fyra av fem prover delas in i rätt kategori. Resultaten är mycket lovande, men det krävs analys av flera prover från både patienter och friska kontroller innan vi kan fastslå betydelsen av dessa fynd, säger Margareta Ramström.

Förhoppningen är att denna metod, efter förbättringar inom framförallt dataanalys, ska kunna användas för att få en snabb överblick över proteininnehållet i olika kroppsvätskor, liksom i jakten på biomarkörer för olika sjukdomar.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Margareta Ramström på 018-471 36 96 eller via e-post på margareta.ramstrom@angstrom.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera