Tema

Lokala parlament på frammarsch i Kina

Doktorsavhandling i freds- och utvecklingsforskning av Oscar Almén

Lokala parlament på frammarsch i Kina
Kinas lokala folkkongresser har under senare tid blivit mer aktiva och fått en ökad politisk makt. Genom att de delvis folkvalda folkkongresserna samarbetar nära med partiet ökar deras kapacitet att övervaka den lokala administrationen. Detta ökar pressen på lokala politiker att följa lagen och inte missbruka sin makt. Samtidigt blir partiets maktutövning mer laglig och på så sätt medverkar folkkongresserna till att skapa ett mer effektivt och legitimt styre.
En av slutsatserna i avhandlingen är att folkkongresserna kan bidra till en ökad grad av öppenhet och en viss spridning av politisk makt. På kort sikt medverkar därmed de lokala folkkongresserna till att stärka demokratiska element i politiken. Men på längre sikt kan det även resultera i att kommunistpartiet stärks och därmed hindra en mer genomgripande politisk förändring.


I avhandlingen undersöks hur och i vilken mån lokala folkkongresser begränsar den politiska makten för lokala kommunistpartikommittéer och lokala regeringsorgan. Vidare analyseras vilken politisk roll de lokala folkkongresserna spelar i Kina. Författaren har genomfört fallstudier av tre folkkongresser på länsnivå i provinserna Jiangsu och Zhejiang och intervjuat lokala politiker under 2000-2002.
Två aspekter av de lokala folkkongresserna har undersökts i detalj: politiskt deltagande och politiskt maktutövande. I studien skiljs på att ’styra med lag’ (rule by law) och rättsstat (rule of law). Skillnaden ligger i vilka och hur många aktörer som använder sig av lagen som ett politiskt instrument. Det är således en fråga om fördelning av politisk makt i ett samhälle och därmed en skillnad i grad snarare än art. När enbart en politisk aktör använder sig av lagen för att styra kan man tala om att aktören ’styr med lag’. Då fler aktörer använder sig av lagen i konkurrens med varandra stärks rättsstaten. En slutsats är att partiet i en ökad grad ’styr med lag’ när det använder sig av de lokala folkkongresserna för att regera. Folkkongresserna kan samtidigt bidra till en ökad grad av öppenhet och en viss spridning av politisk makt och på så sätt också stärka rättsstaten.


De lokala folkkongresserna har en dualistisk roll. Å ena sidan stärker de partistatens makt genom att legitimera och förbättra styret. Å andra sidan fungerar folkkongresserna som en begränsning av partistatens maktutövning och medverkar till att stärka lagliga procedurer för politiskt beslutfattande.
Avhandlingens titel: Authoritarianism Constrained: The role of local people´s congresses in China
Avhandlingsförfattare: Oscar Almén , tel. 018-371244(bost.)
e-post:.oscar.almen@padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Ming Xia, New York
Tid och plats för disputation: Fredagen den 27 maj 2005 kl. 13.15, Sal 120, institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Brogatan 4, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Lokala parlament på frammarsch i Kina

 lästid ~ 2 min