Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2005

KTH startar kurser om stordator i samarbete med IBM

Till hösten startar KTH (Kungliga Tekniska högskolan) en stordatorkurs som ett första steg i att öka kunskapen inom stordatorområdet. Kursen är ett samarbete med IBM och ingår i ett universitetsprogram som bedrivs av IBM i hela Europa.

KTH blir en av de första högskolorna som implementerar kurser ur programmet. Kurserna riktar sig både till studenter som läser vid KTHs högskole- och civilingenjörsprogram och till yrkesverksamma ingenjörer som vill vidareutbilda sig. KTH i Kista har inte bedrivit kurser inom stordatorteknik tidigare, varken som vidareutbildning eller som kurs inom utbildningsprogram.

– I och med den här stordatorutbildningen ser vi en möjlighet för studenterna att öka sin konkurrenskraft på marknaden. Kunskapen om moderna stordatorer, driftsäkerhet och kapacitet ger våra ingenjörer ytterligare en möjlighet att bygga stabila lösningar för informationshantering. Kursen passar bra in i till exempel Datateknik 120 poäng, som är ett högskoleingenjörsprogram vid KTH i Kista, säger Anders Sjögren, utbildningsledare.

Vi kommer att se en enorm efterfrågan på stordatorutbildad personal i hela Europa, säger Uno Bengtsson, stordatorspecialist på IBM i Sverige. Idag är vi stordatorspecialister i 50-60 årsåldern, det vi ser är ett generationsskifte där studenternas kompetens på området är avgörande för stordatorns framtida utnyttjande.

Trots att stordatortekniken har funnits i över 40 år är den högst aktuell i och med Internets ökande betydelse och kraven på 24-timmars “öppettid”. Stordatorn lever upp till IT-industrins fokus på virtuella miljöer, JAVA-applikationer och Linux.

– Stordatorns styrka är att den i princip är avbrottsfri och har en mycket hög säkerhet. Dessutom kan den generera många virtuella miljöer, vilket innebär att man på ett effektivt sätt kan utnyttja de resurser som finns och på så sätt få ner kostnaden. Linux är ett exceptionellt bra operativsystem för den typen av arkitektur, säger Olle Äng, försäljningsansvarig för nya stordatorlösningar, IBM Europa.

Kursen startar i september 2005 och ger 5 högskolepoäng. Den kommer att vara uppdelad i tre olika block: ett teoretiskt, ett praktiskt och ett Linux-block. IBM och KTH kommer att dela på finansieringen av kursen där IBM bidrar med lärare, kursmaterial och stordator.

– Vi hoppas på att kunna utöka det här programmet på andra högskolor och universitet med tiden. Att ha en förståelse för hur stordatorns plattform fungerar kommer att stå högt i kurs på IT-avdelningar i framtiden. Stordatortekniken är utbredd i hela vårt samhälle, alla storbanker i Sverige till exempel använder stordatortekniken, säger Olle Äng.

Kontaktinformation
För ytterligare information:

IBM
Olle Äng, försäljningsansvarig för nya stordatorlösningar, IBM Europa
Mobil: 070 793 13 29
Mail: olle_ang@se.ibm.com

Uno Bengtsson, stordatorspecialist, IBM Svenska
Mobil: 070 793 23 26
Mail: uno.bengtsson@se.ibm.com

KTH
Anders Sjögren, Utbildningsledare, KTH
Telefon: 08 790 44 20
Mail: as@kth.se

Pressbilder för nerladdning:
http://www.it-univ.se/artikel/992/002002002/se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera