Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2005

Forskning i kriskommunikation vid Mittuniversitetet

Efter den senaste tidens kriser satsas nu på forskning för bättre krisberedskap. En av de forskare som fått pengar för detta är Anna Olofsson, sociolog i Östersund.

– Ja, det här blir spännande och roligt! Jag kommer att forska i två år mer eller mindre på heltid om kriskommunikation utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Det innebär att jag kommer att studera hur invandrare upplever behov av kommunikation vid katastrofer som till exempel tsunamin, hur media skildrar liknande kriser med hänsyn till vår heterogena befolkning och hur kommunerna tar hänsyn till personer med invandrarbakgrund i sin kriskommunikation.

Anna Olofsson är verksam som universitetslektor vid Mittuniversitetets institution för samhällsvetenskap, Campus Östersund. Hennes forskning kommer att handla om kriskommunikation utifrån ett mångkulturellt perspektiv, till exempel på vilket sätt kommunerna tar hänsyn till invandrares uppfattningar, behov och beteenden i kriskommunikation och hur invandrare porträtteras i lokalmedier i samband med kriser.

Pengarna kommer från KBM, Krisberedskapsmyndigheten, i form av ett postdoktoralt stöd. Syftet är att ge relativt nydisputerade forskare med intresse för krisberedskapsmyndighetens kunskapsbehov en möjlighet att utveckla sin forskarkarriär inom området. På så vis hoppas man inom KBM att säkra generationsväxlingen och den framtida kompetensuppbyggnaden i krishanteringssystemet.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till Anna Olofsson, 063-16 55 67, 070-676 0264, anna.olofsson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera