Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2005

Varför finns det ingen fisk här i viken på sommaren?

Ja, den och liknande frågor om vad som styr var fisken vill vara kan man få hjälp att förstå i en ny doktorsavhandling av Thomas Axenrot, Institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet.

Kunskaper om fiskars beteenden, utbredning och säsongsdynamik ökar förståelsen för ekologin i kustområden och kan användas för att förbättra precisionen vid bedömning av fiskbeståndens storlek och tidiga förutsägelser av återväxten. Undersökningarna har genomförts i kustnära områden i Östersjön med hjälp av ekolodningsteknik i första hand.

Fiskarnas vertikala fördelning visar på ett årligen upprepat mönster som delvis skiljer sig åt för små och större fiskar, och där temperaturen verkar vara en avgörande faktor. Den horisontella utbredningen uppvisar också variation, dock utan genomgående mönster. Olikheter i fiskars beteende dag och natt medför att beståndsskattningar med hjälp av ekolod bör ske nattetid i dessa områden. Övergången ägde emellertid rum snabbt, inom en timme före respektive efter soluppgång och solnedgång.

I de områden där årsungar av strömming växer upp sker en drastisk – mer än tiodubbel – ökning av fiskbiomassan under juli/augusti som därefter sakta minskar under hösten. Högsta fiskbiomassa och täthet registrerades i mitten av augusti under flera år vilket kan användas som ett tidigt mått på den årliga lekframgången hos strömmingen, dvs. hur stor en årsklass kan antas vara när den kan börja fiskas vid tre års ålder.

Doktorsavhandlingens titel: Pelagic Fish Distribution and Dynamics in Coastal Areas in the Baltic Sea Proper

Disputationen äger rum fredag 29 april kl. 09.00, hörsal 107, Frescati Backe, Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati. Opponent är professor Stein Kaartvedt, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Norge.

Kontaktinformation
Thomas Axenrot kan nås på telefon 08-674 75 51 (Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm), e-post thomas@ecology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera