Artikel från Uppsala universitet
26 april 2005

Tydligare tolkning av ansvarsregler för aktiebolag

Reglerna om styrning och ansvar i aktiebolag i Sverige har uppfattats som oklara och har diskuterats häftigt under senare tid. I Daniel Stattins avhandling klargörs hur reglerna bör tolkas. Avhandlingen läggs fram vid Uppsala universitet den 29 april.

Flera svenska bolagsskandaler har på senare tid lett till en intensiv debatt om företagsstyrning, ansvar och näringslivet.
– Det är stimulerande att arbeta med juridik som har betydelse och diskuteras, säger Daniel Stattin.
I avhandlingen behandlar han frågor om aktieägarnas, bolagsledningens och andra intressenters (exempelvis borgenärers och bankers) förhållande till aktiebolag och den verksamhet som aktiebolaget driver. De viktigaste resultaten av forskningen berör möjligheterna till juridiskt bindande styrning av aktiebolag och ansvarsfrågor för dels den som styr (aktieägarna) dels den som tar emot styrsignaler (företagsledningen).
– Mitt arbete visar att styrnings- och ansvarsreglerna kan fungera. Förhoppningsvis kan det bli till hjälp för att utreda styrning och ansvar i framtiden, säger Daniel Stattin.
Enligt Daniel Stattin kan inte lagstiftaren åstadkomma god bolagsstyrning med regler. Däremot kan lagstiftarens regler medverka till att det är meningsfullt för aktieägare att vara aktiva och naturligt för styrelseledamöter att lägga ner tillräcklig omsorg i sina uppdrag.
– Till exempel kan reglerna sätta ramarna för hur stämmor ska genomföras, så att det blir lätt för aktieägarna att fatta beslut. Ett annat exempel är att reglerna ska tydliggöra vad styrelseledamöterna ska ägna sig åt och hur deras ansvar ser ut, berättar Daniel Stattin.
I avhandlingen utreder Daniel Stattin hur överträdelser av ansvarsregler i aktiebolagslagen ska bedömas. Han konstaterar att ansvarsreglerna också omfattar någon som styr i bakgrunden, till exempel ett moderbolag eller en majoritetsägare.
– En koncernchef kan alltså tvingas ta ansvar för ett beslut som rör ett dotterbolag. Det har inte varit klart tidigare, säger Daniel Stattin.
Daniel Stattin har själv styrelseuppdrag i AB Gavlegårdarna och Gävle Energi AB. Han är sekreterare i Sveriges Kommuners och Landstings utredning om bolagsstyrning i kommun- och landstingsägda bolag. Tidigare har han haft politiska förtroendeuppdrag i Gävle kommun för moderaternas räkning.

Kontaktinformation
Daniel Stattin, tel: 018-471 10 01, mobil: 070-517 93 50, e-post: daniel.stattin@jur.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera