Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2005

Ryggsjukas livskvalitet förbättras avsevärt av operation

Patienter med trängsel av ryggmärgskanalen och diskbråck upplever sin livskvalitet som mycket låg. Men situationen kan förbättras markant av en operation. Kvinnor återhämtade sig dock sämre och löpte högre risk att återinläggas och reopereras. Det visar en färsk avhandling från Karolinska Institutet.

Trots att operation för trängsel av ryggmärgskanalen och diskbråck utgör de vanligaste kirurgiska åtgärderna vid ryggkirurgi finns få nationella studier om detta. Forskare vid Karolinska Institutet har nu kartlagt dessa två ryggsjukdomar med hjälp av data från Svenska Ländryggsregistret, Patientregistret och Dödsorsaksregistret. Resultaten visar att patienter med trängsel av ryggmärgskanalen och diskbråck upplever sin hälsorelaterade livskvalitet som mycket låg.

– Vi var förvånade att patienterna skattade sin livskvalitet som så låg, till och med sämre än deprimerade patienter. Majoriteten upplevde dock en dramatiskt förbättrad livskvalitet efter att de opererats. Redan ett år efter operation hade patienterna närmat sig värden för motsvarande friska, säger Karl-Åke Jansson, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Karolinska Institutet och ortopedkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset.

sultaten visar också att risken att patienter avlider i samband med ryggoperation är liten. Andelen patienter som måste reopereras har även minskat markant.

Kvinnor sämre resultat av kirurgi
Kvinnor hade dock 15 procent högre risk att bli reopererade. Kvinnor hade också en 15 procent ökad risk att bli återinlagda på grund av ryggsjukdom efter diskbråcksoperation. Kvinnligt kön, ålder över 80 år, svår och långvarig ryggsmärta samt rökning var alla riskfaktorer för sämre resultat efter operation.

– Dessa riskfaktorer bör lyftas fram och tas med vid bedömning av det individuella patientfallet. Kvinnornas tillstånd är sämre redan innan de kommer till operation. Men varför det är så vet vi inte, säger Karl-Åke Jansson.

Könsskillnaderna och relationen mellan kostnaden och nyttan av operationer i ryggen vill forskarna nu undersöka närmare.

Avhandling:
Kirurgi vid spinal stenos eller diskbråck i ländryggen

Författare:
Karl-Åke Jansson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, sektionen för ortopedi,
Karolinska Institutet. Telefon: 070-676 87 38, 08-517 762 57, 08-717 87 38

Disputation:
Fredag 22 april, kl. 09.00 Nanna Schvarz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera