Artikel från Göteborgs universitet
26 april 2005

Rydbergsmateria kan ge lätt konstruktionsmaterial

Metalliskt väte är den lättaste metallen som finns. Den är därför lämpad som konstruktionsmaterial, men även som bränsle till rymdraketer för rymdfärder. Studier från Göteborgs universitet visar att det går att bilda Rydbergsmateria av väteatomer, som sedan kan forma en metallisk fas.

Rydbergsmateria beskrevs 1981 teoretiskt som “kondenserade exciterade tillstånd”. I början av 1990-talet visade en forskargrupp vid Göteborgs universitet med hjälp av experiment att materian existerade, och i en avhandling presenterar Shahriar Badiei nya upptäckter om Rydbergsmateria.
Genom att sönderdela Rydbergsmateria med hjälp av laser och studera hastigheten av fragmenten, har han lyckats få fram information om vilka ämnen som ingår och hur dess struktur ser ut. Rydbergsmateria kan formas av gaser som väte och kväve, där väteatomen via Rydbergsmateria kan anta en metallisk fas och på så sätt skapa metalliskt väte.

Rydbergsmateria kan vara mycket långlivad vid låga temperaturer om den inte störs. Det betyder att det kan finnas enorma mängder av denna materia i rymden. I avhandlingen föreslås även att Rydbergsmateria kan vara orsaken till de magnetfält som har observerats i rymden mellan galaxer där ingen vanlig materia finns.

De “byggstenar” som ingår i Rydbergsmaterian heter Rydbergstillstånd och har namngivits efter J. R. Rydberg, en svensk spektroskopist som levde på slutet av 1800-talet.

Pressmeddelandet finns även att läsa här: http://www.science.gu.se/press/2005/shahriar_badiei.shtml

Shahriar Badiei, Institutionen för kemi, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi med inriktning mot fysikalisk kemi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln:”Properties of Rydberg matter studied by photon-matter interactions using lasers”.

Disputationen har ägt rum.

För mer information, kontakta:
Shahriar Badiei
Institutionen för kemi
Göteborgs universitet
Tel: 031-7722843
Mobil: 0702-151869
E-post: shahriar.badiei@chem.gu.se

Kontaktinformation
———————————————————————
Camilla Carlsson, informatör
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 28 64
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera