Artikel från Stockholms universitet
26 april 2005

Kan man arbeta hur mycket som helst?

I samband med utvecklingen av 24-timmarssamhället ökar andelen med komprimerade arbetstider. Denna komprimering sker genom att arbeta längre arbetspass och/eller genom att ha kortare vilotider mellan arbetspassen. Samtidigt medför en komprimering av arbetstiderna en minskad möjlighet till återhämtning.

John Axelsson har i sin avhandling i psykologi vid Stockholms universitet utvärderat effekterna av komprimerade arbetstider hos skiftarbetare.

Syftet med avhandlingen var att utvärdera effekterna av långa arbetspass (12-timmarsskift) och förkortad vilotid mellan arbetspassen (kortare än 16-timmar) på sömn, sömnighet och funktionsförmåga hos skiftarbetare. Ett andra syfte var att utvärdera varför vissa skiftarbetare har stora problem medan andra klarar sådana arbetstider ganska bra.

Sammanfattningsvis var effekterna av långa arbetspass – i form av 12-timmarsskift – marginella på sömn och sömnighet. Det större antalet vilodagar verkar kunna motverka de negativa effekterna av att arbeta längre arbetspass. Däremot medförde korta vilotider (8 timmar) en avsevärd sömnförkortning och trötthet. Dessa problem blev värre i ett schema med flera efterföljande arbetspass och lindrigare i ett schema med få efterföljande pass.

“Icke toleranta” skiftarbetare hade betydligt mer problem med sömn och vakenhet än toleranta skiftarbetare. Dessa problem blev värre under arbetsperioden medan de försvann under lediga dagar. En möjlig orsak till dessa problem var ett större sömnbehov och lägre testosteronnivåer (hos män), vilket speglade deras problem att hinna återhämta sig när vilotiden var kort medan det gick bra under ledig tid. Ett motmedel vid reducerad sömn är en kortare tupplur som återställer mycket av vakenhet och funktionsförmåga.


Doktorsavhandlingens titel: Långa pass, korta vilotider och tolerans för skiftarbete

Disputationen äger rum fredag den 29 april kl. 13.00 i David Magnusson-salen, Psykologiska institutionen, Frescati hagväg 8. Opponent är FD Phil Tucker, Swansea University.

Kontaktinformation
John Axelsson nås på telefon 08-5248 2043 (Institutet för Psykosocial Medicin (IPM) och Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm) eller e-post John.Axelsson@ipm.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera