Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2005

Det lönar sig att träna minnet!

Friska äldre har en kognitiv reservkapacitet som kan tas i bruk vid minnesträning. Träning med egna minnesstrategier ger breda och hållbara effekter för personer över 60 år. Det visas i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

I Anna Derwingers forskningsarbete har minneskapaciteten testats hos friska personer, de flesta över 60 år gamla. Man jämförde individer som använde egna minnesstrategier med de som tränat minnet med ett klassiskt minnesträningsprogram och framför allt deras förmåga att komma ihåg siffror. Resultaten visar att båda träningsmetoderna gav bättre förmåga att lägga nya nummer på minnet än ingen träning alls. Hos de som använde egna strategier för minnesträning kvarstod dessutom den förbättrade minnesförmågan under längre tid.

I studien undersöktes också förmågan att bevara den memorerade informationen under en längre tid, dvs om träning kan motverka glömska. Gruppen med egna minnesstrategier visade sig komma ihåg signifikant fler nummerkombinationer än de som använt en speciell teknik eller en kontrollgrupp. Dessutom framkom att de deltagare som lärde sig materialet snabbt glömde informationen långsammare än de som tog längre tid på sig.

Åldersskillnader i minnets så kallade plasticitet påvisades inte bara mellan yngre och äldre utan även inom den äldre gruppen med en betydande reduktion bland de allra äldsta.

Avhandling:
Develop your memory strategies!
Self-generated versus mnemonic strategy training in old age: Maintenance, forgetting, transfer, and age differences

Författare:
Anna Derwinger, institutionen Neurotec, Karolinska Institutet, telefon 08-690 58 23, 073-905 17 34 eller e-post: anna.derwinger@neurotec.ki.se

Disputation:
Fredag 29 april, kl. 10, Aulan, Finskt Äldrecentrum, Olivecronas väg 14 (Sabbatsbergsområdet), Stockholm

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-309-4/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera