Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2005

70 miljoner till kollektivtrafikforskning

Idag kom glädjebeskedet att CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet får cirka 70 miljoner kronor under en tioårsperiod för att utveckla en ledande forskningsmiljö inom området kollektivtrafik.

Pengarna kommer från Vinnova, Verket för innovationssystem, och ska användas till att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inom området infrastruktur och effektiva transportsystem, ett så kallat Vinn Excellence Center. Totalt kommer den nya forskningsmiljön att omfatta cirka 210 miljoner kronor, tack vare stöd och bidrag från flera medverkande aktörer. Universitetet är nu inbjudna till förhandlingar med Vinnova om det fortsatta arbetet.

– Det är fantastiskt roligt och ett stort erkännande för den forskargrupp som bedriver kollektivtrafikforskning här på CTF, säger Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

SAMOT-gruppen har under de senaste åtta åren bedrivit forskning om kollektivtrafik i samarbete med olika aktörer, såväl regionalt och nationellt som internationellt. Förkortningen SAMOT står för The Service and Market Oriented Transport Research Group.

Forskargruppen studerar bland annat hur resenärer upplever kollektivtrafiken och hur personalen uppfattar verksamheten och sitt eget arbete. Forskarna tittar även på hur kollektivtrafiken bidrar till hållbar utveckling och hur man kan samordna arbetet när olika trafikoperatörer och huvudmän är inblandade. Ett annat forskningsområde rör de spelregler som styr kollektivtrafiksektorn och dess aktörer. Här läggs grunden för de kunderbjudanden som tas fram och därmed för den kollektivtrafik som resenären upplever.

Samarbetspartners i det nya Excellence-centret är, förutom Karlstads universitet, Svenska lokaltrafikföreningen, Stockholms lokaltrafik, Göteborgs spårvägar, Värmlandstrafik, Karlstads kommun, Färdtjänsten i Göteborg och Connex Sverige AB.

– Jag ser fram emot att få starta upp det här arbetet tillsammans med våra partners, säger en glad Margareta Friman, docent i psykologi och projektledare för det nya Excellence-centret.

Förutom Karlstad har ytterligare tre nya Vinn Excellence Center beviljats medel från Vinnova.
– Det är ett mycket glädjande besked och Karlstads universitet är i gott sällskap
med andra starka forskningsmiljöer i Linköping, Lund och på KTH, konstaterar
Christina Ullenius, rektor vid Karlstads universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anders Gustafsson, föreståndare för CTF, tfn 0705-90 66 67, eller Margareta Friman, projektledare, tfn 070-558 62 58.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera